Ενημερωση σχετικα με βεβαίωση και ρύθμιση οφειλών προς τον Δήμο Ρεθύμνου

Ο Δήμος Ρεθύμνης στην προσπάθεια ειλικρινούς συνεργασίας με τους δημότες, ενημερώνει αυτούς για τη δυνατότητα βεβαίωσης και ρύθμισης των οφειλών τους προς το δήμο, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 110 του ν. 4611/19, όπου υπάγονται οφειλές προς τους δήμους που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του  νόμου, ήτοι έως 16/07/2019.

Δεδομένου ότι μεταξύ των ευεργετημάτων της ρύθμισης είναι η δυνατότητα απαλλαγής από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, πιστεύουμε ότι η εν λόγω ρύθμιση των οφειλών είναι μια ευκαιρία για όσους δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ανακριβή δήλωση τελών (ακαθαρίστων, παρεπιδημούντων, καθαριότητας και φωτισμού, Τ.Α.Π. κ.λπ.) στο δήμο, να υποβάλουν τώρα την προβλεπόμενη δήλωση και να ευνοηθούν των ευεργετημάτων της ρύθμισης (απαλλαγή από πρόστιμα και προσαυξήσεις), εκπληρώνοντας με ευνοϊκούς γι’ αυτούς όρους τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Δήμο, εν όψει μάλιστα της εξαιρετικά αρνητικής οικονομικής συγκυρίας.

(Σημειώνουμε ότι ειδικά σε ότι αφορά τις δηλώσεις επιφανειών ακινήτων οι δημότες μπορούν να ελέγξουν την ακρίβεια της δήλωσής τους ελέγχοντας αν τα αναγραφόμενα στο λογαριασμό της ΔΕΗ τ.μ. αντιστοιχούν στα πραγματικά τ.μ. του ακινήτου τους).

Διευκρινίζεται ότι στις προαναφερόμενες περιπτώσεις η υποβολή της δήλωσης και το αίτημα για βεβαίωση και ρύθμιση των οφειλών θα πρέπει να υποβληθεί στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου αποκλειστικά ως 16/07/2019.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στην ρύθμιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνης, στα τηλέφωνα: 2831341036 και 2831341043 με τις υπαλλήλους Παρίσση Αικατερίνη και Βροντάκη Γεωργία, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ