ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

21 Μαρτίου 2023: Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο Down

Η 21η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από το 2006 από τα σωματεία International Down Syndrome Association και European Down Syndrome Association ως η Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο Down, με πρωτοβουλία του Έλληνα γιατρού Στυλιανού Αντωναράκη, Καθηγητή Γενετικής στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης. Oπως ο ίδιος ο καθηγητής έχει αναφέρει η επιλογή της 21ης Μαρτίου δεν είναι τυχαία «αφού είναι ο τρίτος μήνας του χρόνου και τα άτομα με σύνδρομο Down έχουν τρία χρωμοσώματα 21 αντί για δύο».

Το σύνδρομο Down ή τρισωμία 21 αποτελεί την πιο συνηθισμένη χρωμοσωμική διαταραχή στον άνθρωπο, με συχνότητα περίπου 1:700-800 γεννήσεις.

Στόχος της ημέρας είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της διεθνούς κοινής γνώμης, η ενεργοποίηση των δυνάμεων για την υπέρβαση της προκατάληψης και εξάλειψης του κοινωνικού στίγματος που συχνά συνοδεύει τους πάσχοντες σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, η ενημέρωση για τη σημασία της πρώιμης παρέμβασης και των τρόπων για να επιτευχθεί.

Το σύνολο των χαρακτηριστικών τα οποία υπάρχουν εκ γενετής στους φορείς με σύνδρομο Down, αφορούν παρεκκλίσεις στη σωματική διάπλαση, τη νοητική ανάπτυξη και την ψυχοκοινωνική εξέλιξή τους. Τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτής της χρωμοσωμικής ανωμαλίας είναι σωματική και νοητική υστέρηση που κυμαίνεται από ελαφριά ως βαριά.

Μεταξύ των παραγόντων που είναι γνωστό ότι αυξάνουν την πιθανότητα γέννησης παιδιού με σύνδρομο Down είναι η προχωρημένη ηλικία της μητέρας, χωρίς ωστόσο η πιθανότητα εμφάνισης του συνδρόμου να είναι μειωμένη όταν η εγκυμοσύνη συμβεί σε νεαρή ηλικία. Στους επιβαρυντικούς παράγοντες συμπεριλαμβάνονται ακόμη, η γέννηση προηγούμενου πάσχοντος παιδιού από τους ίδιους γονείς και η περίπτωση ένας γονέας να είναι φορέας ισοζυγισμένης μετάθεσης που αφορά το χρωμόσωμα 21.

Σήμερα, στο πλαίσιο του προγεννητικού ελέγχου παρέχεται η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν διαγνωστικές εξετάσεις για την έγκαιρη και έγκυρη ανίχνευση του συνδρόμου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Για το λόγο αυτό, οι γυναίκες κάθε ηλικίας από την αρχή της εγκυμοσύνης τους οφείλουν να συμβουλεύονται τον γιατρό τους.

Επίσης, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει διεθνώς πολύ σημαντικά βήματα ως προς την πλήρη ενσωμάτωση και ισότιμη συμμετοχή ατόμων με σύνδρομο Down στην εκπαίδευση και την κοινωνία, προκειμένου να είναι σε θέση να απολαύσουν πλήρη και ίσα δικαιώματα, τόσο κατά την
παιδική όσο και κατά την ενήλικη ζωή τους.

Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα της ημέρας παραμένει σε ανοιχτό διάλογο με φορείς της Κρήτης για τη διευκόλυνση παροχής υπηρεσιών υγείας στους συνανθρώπους μας με σύνδρομο Down την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της μαθητικής
κοινότητας και του ευρύτερου κοινού με στόχο: την Συμπερίληψη και την Ισότητα!