ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Αίτημα του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου προς την Περιφέρεια για επέκταση της διαδικασίας εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εργασία και στον τομέα της μεταποίησης

Έγγραφο αίτημα προς την Περιφέρεια Κρήτης με σκοπό την επέκταση της δυνατότητας μετάκλησης εργατικού δυναμικού από τρίτες χώρες και από τις επιχειρήσεις του τομέα της μεταποίησης   απέστειλε την Τετάρτη, 21/9 ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης κ. Γιώργος Γιακουμάκης.

Το έγγραφο, στο οποίο ζητείται η ανάληψη από την Περιφέρεια Κρήτης της σχετικής πρωτοβουλίας για την επίλυση αυτού ζητήματος που απασχολεί μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων της μεταποίησης αναφέρει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

Οι αναταράξεις τις οποίες βιώσαμε κατά το τελευταίο διάστημα λόγω της πανδημίας, ανέδειξαν τον κρίσιμο ρόλο της ύπαρξης επαρκούς αριθμού εργαζομένων, σε τομείς όπως η γεωργία, ο τουρισμός και η μεταποίηση, ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα η τοπική μας οικονομία.

Ειδικά για τον τομέα της μεταποίησης (επιχειρήσεις επιμέρους κλάδων της μεταποίησης προϊόντων του πρωτογενούς, συσκευαστήρια,  σφαγεία, βυρσοδεψεία, κατασκευές κλπ), η αδυναμίας εξεύρεσης εργατικού δυναμικού  υπονομεύει σημαντικά τη μέχρι σήμερα προσπάθεια ανάκαμψής του. Επιπρόσθετα, κατά την παρούσα χρονική συγκυρία το πρόβλημα εξεύρεσης προσωπικού, ακόμα και ανειδίκευτου επιτείνεται, για τις αντίστοιχες επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων και λόγω της γιγάντωσης του τουρισμού στην Περιφέρεια μας. Ουσιαστικά, είναι πλέον σχεδόν αδύνατη η εξεύρεση εγχώριου ανθρώπινου δυναμικού ώστε να απασχοληθεί στις περισσότερες  ειδικότητες που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών.  

Συνεπώς, με δεδομένη  τη βούληση της Περιφέρειας Κρήτης για την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και την ουσιαστική στήριξη  της Μεταποίησης και της προσπάθειας ανάκαμψης των δυναμικών μεταποιητικών κλάδων της Κρητικής οικονομίας, ζητούμε: 

Την αντίστοιχη επέκταση και στον τομέα της μεταποίησης της δυνατότητας μετάκλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες για προσωρινή απασχόληση σε μεταποιητικές επιχειρήσεις, όπως ισχύει και για τις εκμεταλλεύσεις του πρωτογενούς τομέα και αντίστοιχη προσθήκη των επιλέξιμων ειδικοτήτων βιομηχανικών εργατών μέσω της σχετικής διαδικασίας, (αξιοποιώντας τις δυνατότητες του νόμου 4915/2022),με σκοπό  τηνπραγματοποίηση επαρκούς αριθμού μετακλήσεων εργατικού δυναμικού, για την αμέσως προσεχή περίοδο.

Ειδικότερα η δυνατότητα μετακλήσεων θα πρέπει να καλύπτειειδικότητες όπως χειριστές μηχανημάτων, μεταφορείς, τεχνικοί – συντηρητές εγκαταστάσεων αυτοματισμού, γενικών ειδικοτήτων βιομηχανικών εργατών τεχνικοί βιομηχανικών εγκαταστάσεων κρέατος, τεχνίτες συγκολλήσεων, ειδικευμένοι εργάτες σφαγείων, χειριστές βιομηχανικών μηχανημάτων  και ανυψωτικών μέσων, χειριστές κινητών μηχανημάτων – μηχανημάτων έργου,φορτοεκφορτωτικών μηχανημάτων, αλλά και σε ανειδίκευτους εργάτες.

 Με την απόλυτη βεβαιότητα ότι η υπηρεσία σας θα επιληφθεί όλων των σχετικών ενεργειών για την προώθηση και υλοποίηση αυτού του, κρίσιμης σημασίας ως προς την τοπική επιχειρηματικότητα αιτήματος μας, παραμένουμε στη διάθεση σας για παροχή τυχόν πρόσθετης πληροφόρησης.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Κρήτης – Επιμελητηρίου Ρεθύμνης

 Γεωργ. Γιακουμάκης