Από την Τρίτη 9/4/2019 ανέλαβε καθήκοντα Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου ο Πύραρχος Καράμπελας Παναγιώτης.

Ο προηγούμενος Διοικητής Επιπυραγός Χασάπης Θεοδόσιος θα παραμείνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρεθύμνου ως Υποδιοικητής αυτής.