ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Άμισθος ειδικός συνεργάτης του Δήμου Αγίου Βασιλείου ο Γιάννης Μ. Παπαδάκης

Ο Δήμαρχος  Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης , με απόφασή του, όρισε ως άμισθο ειδικό συνεργάτη του τον οικονομολόγο Γιάννη Μ. Παπαδάκη.

Ο Δήμαρχος  κατά την συνάντηση του με τον κ.  Παπαδάκη, του ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα με σκοπό να συμβάλει ουσιαστικά άμεσα και πρακτικά στην αναπτυξιακή διαδικασία του Δήμου.

Σημειώνεται ότι ο Γ. Παπαδάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικού Νομικής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και από τους πιο έμπειρους οικονομολόγους στην Κρήτη. Έχει διατελέσει κατά το παρελθόν Πρόεδρος του Συλλόγου Οικονομολόγων Ελευθέρων Επαγγελματιών Ρεθύμνου και μέλος της ΓΣ αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Σύμφωνα με την απόφαση Δημάρχου, ο εν λόγω άμισθος συνεργάτης είναι εμπειρογνώμονας σε γενικά και ειδικά οικονομικά θέματα , με κύριο αντικείμενο τη παροχή εξειδικευμένων προτάσεων και εισηγήσεων, μεταξύ άλλων, σε :

− Επιχειρησιακά και αναπτυξιακά θέματα στους τομείς των αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης− Θέματα οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας.

− Σχεδιασμό οικονομετρικών μεθόδων και ερευνών, επεξεργασία, ανάλυση, ερμηνεία και γενικά επιστημονική και πρακτική αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην οικονομία και στην αναπτυξιακή διαδικασία.