Ανακοίνωση της Δνσης Αγροτικής Οικονομίας της ΠΕ Ρεθύμνου για τους αγρότες

Από το τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, σύμφωνα με το Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων που εξέδωσε το ΠΚΠΦ & ΠΕ Ηρακλείου, ανακοινώνονται τα εξής όσον αφορά εχθρούς – Ασθένειες του Αμπελιού-Ελιάς & Αχλαδιάς-Μηλιάς:

Α) ΑΜΠΕΛΙ

Για τη Φόμοψη

-Η επικράτηση βροχερού και υγρού καιρού την περασμένη άνοιξη έδωσε σημαντικές προσβολές. Παρατηρούνται συμπτώματα σε κληματίδες (μικρά μαύρα στίγματα) και επάρκεια μολύσματος (πυκνίδια).
-Οι μολύνσεις πραγματοποιούνται στα πρώτα βλαστικά στάδια (έξοδος φύλλων και πρώτα φύλλα) όταν το μήκος της βλάστησης είναι 1-3 εκ. και ευνοούνται με υγρό καιρό.
Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με δύο προληπτικούς ψεκασμούς, ο πρώτος στην έξοδο των φύλλων και ο δεύτερος όταν αρχίσουν να εμφανίζονται τα πρώτα φύλλα .
Παρακολουθείτε τα δελτία καιρού. Σε περίπτωση απουσίας βροχών μπορείτε να κάνετε μία επέμβαση μεταξύ των σταδίων έξοδος φύλλων και πρώτα φύλλα.

Για το Ωϊδιο ή Χολέρα
Η προστασία πρέπει να αρχίζει από τα βλαστικά στάδια πρώτα φύλλα και εμφάνιση σταφυλιών.
Η πρώιμη αντιμετώπιση του, μειώνει τα αρχικά μολύσματα και περιορίζει σημαντικά τις θερινές προσβολές.
Κατάλληλος χρόνος αντιμετώπισης, όταν η βλάστηση έχει μήκος 5 – 6 εκατοστά (στάδια πρώτα φύλλα και εμφάνιση σταφυλιών).

Για την Θρίπα
Οι προσβολές αρχίζουν από τα εκπτυσσόμενα μάτια. Σε αμπέλια που παρουσιάστηκαν συμπτώματα την περασμένη χρονιά να γίνει προληπτική συνδυασμένη αντιμετώπιση με το ωίδιο.

Ζιζανιοκτονία
Στην πλειονότητα των αμπελώνων επικρατεί η ξινήθρα. Δημιουργεί ένα φυσικό χειμερινό χλοοτάπητα που επιδρά ευνοϊκά ιδιαίτερα στα επικλινή εδάφη (προστατεύει από τη διάβρωση, αυξάνει τη συγκράτηση και τη διείσδυση του νερού, βελτιώνει την υφή του εδάφους και το κάνει προσβάσιμο μετά από βροχή). Δεν ανταγωνίζεται τα αμπέλια και περιορίζει την ανάπτυξη άλλων θερινών ζιζανίων.
Μην καταστρέφετε την ξινήθρα. Σε αμπέλια με ξινήθρα συνιστάται ζιζανιοκτονία μόνο κατά μήκος των γραμμών κι εφόσον υπάρχουν επιζήμια ζιζάνια.

Β) ΕΛΙΑ

Για το Κυκλοκόνιο

Η καταπολέμηση της ασθένειας την άνοιξη στοχεύει στην προστασία της νέας βλάστησης. Μολύνσεις γίνονται με βροχερό ή πολύ υγρό καιρό και σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες. Ευπαθείς ποικιλίες είναι η θρουμπολιά και η τσουνάτη ενώ η κορωνέϊκη είναι πιο ανθεκτική.
Σε υγρές περιοχές και ελαιώνες με ευαίσθητες ποικιλίες συνιστάται ένας προληπτικός ψεκασμός με χαλκούχο μυκητοκτόνο εφόσον υπάρξει πρόβλεψη βροχής ή σημειωθούν έντονες δροσιές στο ξεκίνημα της νέας βλάστησης (2 – 5 εκατ.).
Η αραιή φύτευση και το κατάλληλο κλάδεμα περιορίζουν την εκδήλωση της ασθένειας.

Για τα Ακάρεα Eriophyidae

Τα ακάρεα προκαλούν ζημιές σε φύλλα, άνθη και νεαρούς καρπούς της ελιάς. Κατά την περίοδο του σχηματισμού των ανθοταξιών και των νεαρών καρπών προκαλούν ζημιές στην παραγωγή λόγω ανθόπτωσης και αντίστοιχα πρόωρης καρπόπτωσης.
Στα νεαρά δέντρα και στα φυτώρια, όταν αναπτύσσονται μεγάλοι πληθυσμοί, μπορεί να προκαλέσουν σημαντική φυλλόπτωση με επιπτώσεις στην ανάπτυξη τους.
Συνιστάται ένας ψεκασμός λίγο πριν την άνθηση (φούσκωμα -κρόκιασμα των ανθέων) ή κατά το σχηματισμό των πρώτων 3 – 4 ζευγών φύλλων και επανάληψη αμέσως μετά την πτώση των πετάλων, όταν το μικρό καρπίδιο έχει μέγεθος κεφαλής καρφίτσας.
Μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας έχουν οι νεαρές φυτείες, τα φυτώρια και τα αυστηρά κλαδεμένα δέντρα.

Για τον Πυρηνοτρήτη

Οι προνύμφες της διαχειμάζουσας γενιάς (φυλλοφάγου) συμπληρώνουν την ανάπτυξη τους τρεφόμενες με τις ανθοταξίες και την ακραία τρυφερή βλάστηση. Οι ζημιές που προκαλούνται αυτή την εποχή είναι περιορισμένες και δεν δικαιολογούν καμία επέμβαση.

Για την Καλόκορη

Είναι έντομο που προκαλεί, κατά περιοχές και περιστασιακά, πτώση των ανθοταξιών και μειωμένη καρπόδεση. Αυτή την περίοδο οι νεαρές νύμφες έχουν μετακινηθεί από τα ελαιόδεντρα στην αυτοφυή ποώδη βλάστηση που βρίσκεται κάτω από την κόμη των δέντρων. Αφού διατραφούν από τα άνθη αυτών των φυτών θα επιστρέψουν αργότερα (νύμφες και ενήλικα) στα ελαιόδεντρα και θα ζημιώσουν τη νεαρή βλάστηση και τους μίσχους των ανθοταξίων της ελιάς προκαλώντας ανθόπτωση.
Υπενθυμίζουμε τη σημασία της όψιμης καταστροφής της αυτοφυούς βλάστησης (μετά τα μέσα Απριλίου) στους ελαιώνες των περιοχών που ενδημεί η καλόκορη, ώστε να καθυστερήσει η μετακίνηση του εντόμου στα ελαιόδεντρα.

Για Ξυλοφάγα έντομα:

Οι επεμβάσεις που διατηρούν τα ελαιόδεντρα ζωηρά (λίπανση, άρδευση, αφαίρεση ασθενών, καχεκτικών και ξηρών κλάδων) περιορίζουν τις ζημιές από ξυλοφάγα έντομα.
Συνιστάται να κόβονται και να καίγονται τα ξηρά κλαδιά το αργότερο έως τα μέσα Απριλίου.

ΑΧΛΑΔΙΑ-ΜΗΛΙΑ

Για το Φουζικλάδιο
Οι συχνές βροχές της περασμένης άνοιξης ευνόησαν την εμφάνιση της ασθένειας και εκδηλώθηκαν σημαντικές προσβολές ιδιαίτερα σε αχλαδιές.
Η κρίσιμη περίοδος για μολύνσεις είναι από το στάδιο της πράσινης κορυφής (μπουμπούκι 1,5 εκ.) μέχρι το στάδιο του καρπιδίου. Την περίοδο αυτή τα δέντρα πρέπει να προστατεύονται. Παρακολουθείτε τα δελτία καιρού. Σε περίπτωση πρόβλεψης βροχών στα κρίσιμα στάδια, να επεμβαίνετε προληπτικά πριν την εκδήλωση των βροχών ή θεραπευτικά εντός 48 ωρών μετά τη βροχή.
Οι αχλαδιές, όπου σημειώνονται και οι σοβαρότερες προσβολές, να καλύπτονται και σε περιόδους που εκδηλώνονται έντονες δροσιές.

Για το Βακτηριακό Κάψιμο
Το βακτήριο προκαλεί την καταστροφή ανθέων, κλαδίσκων, κλάδων έως και ολόκληρου του δέντρου. Τα δέντρα είναι πολύ ευαίσθητα στη μόλυνση και ιδιαίτερα οι αχλαδιές, όταν επικρατεί βροχερός και υγρός καιρός στην άνθηση (μέγιστες ημερήσιες θερμοκρασίες πάνω απ 18οC και σχετική υγρασία μεγαλύτερη απ 60%).
Προληπικοί ψεκασμοί μέχρι το στάδιο της πάσινης κορυφής με χαλκούχα σκευάσματα και απ την πράσινη κορυφή μέχρι και την πώση των πτάλων με Λαμιναρίν ή Aureobasidium pullulans, περιορίζουν την ανάπτυξη της ασθένειας.
Επιθεωρείτε τα δέντρα τακτικά μετά την άνθηση. Αν διαπιστώνονται ύποπτα συμπτώματα (μικρά ή μεγάλα τμήματα σαν καμένα από φωτιά) να αφαιρούνται προσεκτικά μαζί με υγιές τμήμα 20 – 25 εκ. και να καίγονται άμεσα. Τα εργαλεία θα πρέπει να απολυμαίνονται συνεχώς κατά την αφαίρεση των ύποπτων τμημάτων με οινόπνευμα του εμπορίου.