Ανακοίνωση του Δήμου Ρεθύμνης για τους κατόχους μηνιαίας κάρτας στάθμευσης

δημοτικό πάρκινγκ ρέθυμνο

Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνου ενημερώνει τους συμπολίτες που είχαν προμηθευτεί μηνιαία κάρτα στάθμευσης και δεν την χρησιμοποίησαν για το προβλεπόμενο διάστημα λόγω των εργασιών ανάπλασης του Πάρκινγκ των 4ων Μαρτύρων, ότι μπορούν να αναπληρώσουν το χρονικό διάστημα που δεν εξυπηρετήθηκαν, κατά την τρέχουσα περίοδο, κατόπιν απευθείας συνεννόησης τους με τον διαχειριστή του Πάρκινγκ.

Όσοι επιθυμούν επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλλαν για την αγορά της κάρτας, παρακαλούνται να καταθέσουν γραπτό αίτημα στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνου, στο οποίο να αναφέρουν επακριβώς το διάστημα που δεν έκαναν χρήση του Πάρκινγκ.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την κατανόηση.