Ανακοίνωση συμπαράστασης του Πολιτιστικού Συλλόγου Σωματά για τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σώματά Ρεθύμνου, ύστερα από ενημέρωση του αδερφού σωματείου των κατοίκων των Τριών Μοναστηριών δηλώνει τη συμπαράστασή του στον Πολιτιστικό Σύλλογο Τριών Μοναστηριών και στους κατοίκους της περιοχής για τη μη δημιουργία μονάδας ΣΜΑ στην περιοχή τους και συμμεριζόμαστε τους φόβους τους που θα δημιουργήσει αυτή ή μονάδα στη δημόσια υγεία της περιοχής καθώς και την υποβάθμιση της.