Έχουν περάσει δέκα χρόνια που δεν έχουν γίνει μόνιμοι διορισμοί στην Εκπαίδευση. Όλα αυτά τα χρόνια μεγάλο μέρος του εκπαιδευτικού μας συστήματος βασίζεται σε αναπληρωτές, οι οποίοι πάνε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας για να υπηρετήσουν την Παιδεία και να βγάλουν τα προς το ζην.

Το νέο σύστημα διορισμών που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας υποβιβάζει την προϋπηρεσία των συναδέλφων αναπληρωτών και τα κοινωνικά κριτήρια και προωθεί ένα σύστημα ‘’προσοντολογίου’’, υπαγορεύοντας στους εκπαιδευτικούς μια λογική συλλογής βεβαιώσεων από μεταπτυχιακά, σεμινάρια, δεξιότητες κλπ. Η παραπάνω ‘’συλλογή’’ απαιτεί χρήματα που τις πιο πολλές φορές οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν ή εξοικονομούν με αιματηρές οικονομίες.

Επιπλέον, η λογική του ‘’προσοντολογίου’’, μέσω του νέου νόμου, περνάει συνολικά στην Εκπαίδευση, επηρεάζοντας και τους μόνιμους εκπαιδευτικούς. Δημιουργεί ένα άγχος συλλογής προσόντων, όχι τόσο για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, όπως ευαγγελίζονται οι κυβερνήσεις και ο ΟΟΣΑ, αλλά για να θησαυρίζουν παραμάγαζα και να διασπάται η ενότητα του κλάδου.

Και φυσικά το νέο σύστημα, που εφόσον εφαρμοστεί θα αφορά και τους πίνακες κατάταξης των αναπληρωτών κι όχι μόνο τους διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών, αφορά ένα μικρό μέρος των αναγκών της Εκπαίδευσης.

Ως εκπαιδευτικό κίνημα ζητάμε:

  • Να καλυφτούν ΟΛΑ τα κενά με μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, με ταυτόχρονη επαναφορά του ωραρίου στα προ του 2013 επίπεδα και μείωση του αριθμού μαθητών ανά τάξη.
  • Να μην εκδιωχτούν από την Εκπαίδευση οι άνθρωποι που αυτά τα δύσκολα χρόνια έχουν στηρίξει με τη δουλειά τους και την ταλαιπωρία τους το Δημόσιο Σχολείο.

Ως ΕΛΜΕ Ρεθύμνου ζητάμε από την ΟΛΜΕ να συγκαλέσει Συνέλευση Προέδρων ΕΛΜΕ για το Σάββατο 12 Ιανουαρίου για να σχεδιαστούν οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις του κλάδου.

ΕΛΜΕ Ρεθύμνου