Απάντηση της Cretan Lines σε δημοσίευμα

Cretan LinesTo Δ.Σ. της CRETAN LINES απαντά στο άρθρο της εφημερίδας «ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ», της 14ης Φεβρουαρίου 2013 στη στήλη «Νέα του τόπου μας», στο κείμενο – ρεπορτάζ του έγκριτου δημοσιογράφου κ. Συνολάκη.

Σε απάντηση το Διοικητικό Συμβούλιο του συνεταιρισμού επισημαίνει ότι «το θεσμικό όργανο του συνεταιρισμού μας, το Εποπτικό Συμβούλιο, ζήτησε την έρευνα των βιβλίων και στοιχείων του συνεταιρισμού από ορκωτούς λογιστές για να διαπιστωθεί εάν και κατά πόσον έχει γίνει κακοδιαχείριση».

Η έρευνα των στοιχείων από τους ορκωτούς λογιστές δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει συνταχθεί πόρισμα, το οποίο φυσικά θα παραδοθεί άμεσα στο συνεταιρισμό όταν ολοκληρωθεί. Τότε θα διαπιστώσουν οι πάντες το “ακριβές περιεχόμενό του”.

Επίσης ο ισολογισμός της περιόδου του έτους 2012 δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.

Η μερική ενημέρωση για τις διαπιστώσεις των ορκωτών λογιστών δεν έγινε στο Διοικητικό Συμβούλιο ή μεμονωμένα σε μέλη του αλλά σε άλλους, οι οποίοι και υποτίθεται ότι ενημερώνουν τον τύπο και την κοινωνία του Ρεθύμνου.

Τα χρέη και οι οφειλές του συνεταιρισμού μας τα οποία είναι διαχειρίσιμα και γι αυτό τρέχουμε συνέχεια, δεν «πνίγουν» τον συνεταιρισμό, αλλά τις επιδιώξεις όλων όσων πιστεύουν ότι με την «αρνητική» τους θέση και στάση θα πετύχουν το σκοπό τους.

Απευθυνόμενοι στην Ρεθεμνιώτικη κοινωνία θέλουμε να πούμε τα παρακάτω:

1) Εάν οι ορκωτοί λογιστές διαπιστώσουν οποιαδήποτε κακοδιαχείριση θα καταλογισθεί σε οποιονδήποτε την έκανε.
2) Οι οφειλές του συνεταιρισμού μας είναι διαχειρίσιμες και γι αυτό «τρέχουμε» ακόμη και σήμερα.
3) Οι ενδιαφερόμενοι για τα θέματα του συνεταιρισμού πρέπει πρώτα να πληροφορούνται σωστά και κατόπιν να φροντίζουν για την πληροφόρηση του κοινού.
4) Εντός ολίγων ημερών ολοκληρώνεται η διαδικασία της ασφαλιστικής κάλυψης και της επισκευής, που δεν σταμάτησε ποτέ.
5) Η πορεία του συνεταιρισμού μας είναι αυτή που θέλει τη βοήθεια όλων των μελών του και όχι μόνο ορισμένων.
6) Ο προβληματισμός των μελών μας για την πορεία του συνεταιρισμού μας προέρχεται κυρίως από τη βιασύνη όλων εκείνων που τρέχουν πολύ προβάλλοντας μόνο την αρνητική θέση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Cretan Lines