ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

“Χειρομυλογυρίσματα & χοντρομαγερέματα” στο Μέρωνα Αμαρίου

χειρόμυλος

“Χειρομυλογυρίσματα & χοντρομαγερέματα” με τσι νοικοκυρές του Μέρωνα. Χοχλιοί με το χόντρο, πατάτες – μελτζάνες με το χόντρο, ξυνόχοντρος, γαλόχοντρος, χόντρος συγκεραστός, χοντροζούμι, την Κυριακή 3 Αυγούστου 2014, στο Παλιό Σχολειό του χωριού.

Έναρξη 11:30.

Στσοί πέτρες του χειρόμυλου ν’ αλέσομενε στάρι,
να πάει η γρέ νοικοκερά, τη παρασσιά ν’ ανάψει,
χόντρο ξερό απ’ το ταβλί, του μπαλκονιού να πάρει,
μαγερικά και φαητά παλιού καιρού να σιάξει

Πολιτιστικός Σύλλογος Μέρωνα Αμαρίου
www.meronas.gr

δείτε που είναι ο Μέρωνας

Ελλάδα