Με την υπ’ αριθ. Πρωτ.: 26621/4-2-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΙΣΤΑΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ», προϋπολογισμού: 70.000,00 Ευρώ.

Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει την καθαίρεση επιχρισμάτων, πλάκας και εξωτερικού δαπέδου, την αποκατάσταση του κτιρίου και περιβάλλοντα χώρου, την κατασκευή τεχνικού έργου για απορροή ομβρίων, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις εσωτερικού και εξωτερικού χώρου καθώς και την κατασκευή ξύλινης στέγης με κεραμοσκεπή.

Ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη για την χρηματοδότηση του έργου λέγοντας πως «Το Δημοτικό κτίριο στο οποίο στεγάζεται και λειτουργεί σήμερα το Λαογραφικό Μουσείο, είναι το παλαιό – μάλιστα το πρώτο – Δημοτικό σχολείο της Βισταγής. Η επισκευή και συντήρηση του Λαογραφικού Μουσείου κρίθηκε απολύτως αναγκαία, καθώς το κτίριο φιλοξενεί λαογραφικά στοιχεία που αναδεικνύουν την Πολιτιστική μας κληρονομιά, την Τοπική Ιστορία και Παράδοσή μας συνδέοντας το χθες με το σήμερα».

Ευχαριστίες Προέδρου Τοπικής Κοινότητας Βισταγής και Προέδρου Πολιτιστικού Συλλόγου Βισταγής

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βισταγής κ. Νικόλαος Λαγκουβάρδος, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Βισταγής, κ. Αριστομένης Ψιστάκης, καθώς και σύσσωμος ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βισταγής, θα ήθελαν να ευχαριστήσουν από καρδιάς τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη, το Δήμαρχο Αμαρίου κ. Παντελή Μουρτζανό και το Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Νικόλαο Κακογιαννάκη για το ενδιαφέρον του, για την ένταξη του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΙΣΤΑΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 70.000,00 €, στη ΣΑΕΠ 502 της Περιφέρειας Κρήτης.