ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Χρηματοδότηση ύψους 8.8 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε η ΔΕΥΑΡ από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ και το Ταμείο Συνοχής

Με το ποσό των 8,8 περίπου εκατομμυρίων Ευρώ, εντάχθηκε  η ολοκληρωμένη πρόταση που κατέθεσε η ΔΕΥΑΡ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με τίτλο πράξης: «Τηλεέλεγχος – Τηλεχειρισμός Εσωτερικού Δικτύου Πόλης Ρεθύμνου».

Με τη θετική αξιολόγηση της πρότασης και την ένταξή της στον άξονα  προτεραιότητας «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής  χρήσης των πόρων»,  η ΔΕΥΑΡ θα προμηθευτεί και θα εγκαταστήσει άμεσα: 

• 9.500 νέα ψηφιακά υδρόμετρα  με ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής και μετάδοσης καθώς και  το αντίστοιχο επικοινωνιακό δίκτυο

• 6.000 συστήματα καταγραφής και μετάδοσης που θα βελτιώσουν την απόδοση των υφιστάμενων υδρομέτρων

• 11 Τοπικούς  Σταθμούς Ελέγχου και Ρύθμισης Πίεσης (ΤΣΕΡΠ)

• 33 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου Πίεσης και Παροχής (ΤΣΕΠΠ)

• 1 Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων λογισμικών

Όπως επεσήμανε ο Δήμαρχος Ρεθύμνης και Πρόεδρος της ΕΔΕΥΑ κ. Γιώργης Μαρινάκης , πρόκειται για σημαντική κατάκτηση της ΔΕΥΑ Ρεθύμνου, την οποία πέτυχε καταθέτοντας μια ολοκληρωμένη πρόταση παρεμβάσεων τηλεμετρίας που έγινε εξ ολοκλήρου αποδεκτή, από ένα ανταγωνιστικό και ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα. Αξίζει μάλιστα να αναφερθεί ενδεικτικά , πως οι κατατιθέμενες προτάσεις σε επίπεδο χώρας,, υπερκάλυψαν το διατιθέμενο από το πρόγραμμα πόσο, κατά 350% !

Αφορμής δοθείσης, ο Δήμαρχος συγχαίρει κι ευχαριστεί τον Πρόεδρο κ. Β. Θεοδωράκη, τη Δ/ντρια Ελ. Γεωργιάδου και τα στελέχη της ΔΕΥΑΡ για την ποιότητα της δουλειάς τους, χάρη στην οποία εγκρίθηκε η πρόταση χρηματοδότησης , φέρνοντας τη δημοτική επιχείρηση στις πρώτες θέσεις της κατάταξης των εγκεκριμένων προτάσεων.

Επί της ουσίας, η  σημασία της ένταξης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της πρότασης της ΔΕΥΑΡ, έγκειται: 

Στην προστασία του φυσικού πόρου, του πολύτιμου αγαθού του νερού,  μέσα από τον έλεγχο των απωλειών, οι οποίες στατιστικά, υπερβαίνουν το 40%  στη χώρα μας. Εξασφαλίζεται δηλαδή το ισοζύγιο του νερού από την πηγή μέχρι τον τελικό αποδέκτη που είναι ο καταναλωτής.  

Στην ασφαλή καταμέτρηση των υδρομέτρων και τη σωστή καταγραφή της κατανάλωσης με αποτέλεσμα τη δίκαιη χρέωση των καταναλωτών.  

Στην εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από τη χρηστή διαχείριση των υποδομών και τον έλεγχο των διαρροών και στην Ψηφιακή αναβάθμιση της ΔΕΥΑΡ.  

Διευκρινίζεται ότι από την εγκεκριμένη συνολική δημόσια δαπάνη ύψους 8.780.564 € , επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που θα εγγραφεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για συγχρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) και από το Ταμείο Συνοχής ανέρχεται στο ποσό των 7.081.100. Το υπόλοιπο ποσό, ύψους 1.699.464 € θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της ΔΕΥΑΡ.