ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Δεύτερη κατευθυντήρια συνάντηση εταίρων του ευρωπαϊκού έργου «MOVING» στο πλαίσιο του προγράμματος «HORIZON 2020»

Την Τετάρτη 2/3/2022 και την Πέμπτη 3/3/2022 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η 2η κατευθυντήρια συνάντηση των εταίρων (Steering Committee Meeting) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου MOVING, στο οποίο η Περιφέρεια Κρήτης (Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε Ρεθύμνης) και το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Μονάδα Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας) συμμετέχουν ως εταίροι.

Στη συνάντηση συμμετείχαν 60 άτομα, ανάμεσά τους οι εταίροι του έργου από 23 οργανισμούς από 16 διαφορετικές χώρες (συμπεριλαμβανομένων 4 χωρών εκτός ΕΕ – Τουρκία, Σερβία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο).

Στο πλαίσιο των διήμερων συναντήσεων παρουσιάστηκε η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στα επιμέρους Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) του έργου. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν από τους συντονιστές των ΠΕ παρουσιάσεις και αναπτύχθηκαν συζητήσεις για:

• Το εννοιολογικό και αναλυτικό πλαίσιο του έργου (ΠΕ2),
• Την ανάπτυξη οπτικών εργαλείων διασύνδεσης επιστήμης-πολιτικής (ΠΕ3),
• Τη συμμετοχική εκτίμηση ευπάθειας και απόδοσης των αλυσίδων αξίας (ΠΕ4),
• Τη Συμμετοχική πολυεπίπεδη πρόβλεψη (ΠΕ6)
• Την Ανάλυση πολιτικής και χάρτης πορείας (ΠΕ7),
• Την ενσωμάτωση της έρευνας με δραστηριότητες διάδοσης, εκμετάλλευσης, επικοινωνίας και δράσης εξωστρέφειας (ΠΕ1),

Το έργο «MOVING» εξειδικεύεται στην αξιοποίηση των ορεινών περιοχών μέσω της διασυνδεσιμότητας και της πράσινης ανάπτυξης, και συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο της Κόρδοβα (Ισπανία).

Γενικός στόχος του έργου είναι η οικοδόμηση ικανοτήτων και η από κοινού ανάπτυξη πολιτικών σε όλη την Ευρώπη για τον καθορισμό νέων ή αναβαθμισμένων Αλυσίδων Αξίας που συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των ορεινών περιοχών.

Η Περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης συνεργάζονται στενά στο πλαίσιο του έργου «MOVING», προκειμένου η Κρήτη να επωφεληθεί πραγματικά από τα αποτελέσματά του. Στο πλαίσιο του έργου μελετάται η αλυσίδα αξίας του χαρουπιού στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου.

Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται και από τους δύο εταίρους προϋποθέτουν τη στενή αλληλεπίδραση με τους κατοίκους των ορεινών περιοχών και τη συμμετοχή τους τόσο σε επίπεδο αποτύπωσης όσο και σε επίπεδο προσδιορισμού στόχων και επιδιώξεων για τους ίδιους αλλά και για το οικονομικό, κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον.

Όλα τα μέχρι στιγμής παραδοτέα του έργου δημοσιεύονται στη βιβλιοθήκη (LIBRARY) του ιστότοπου του MOVING.

Πληροφορίες σχετικά με το έργο MOVING εντοπίζονται στους παρακάτω συνδέσμους:

https://www.moving-h2020.eu/

https://www.facebook.com/MOVINGH2020

https://twitter.com/MOVINGH2020

https://www.linkedin.com/company/MOVINGH2020/

https://www.instagram.com/moving_h2020/

https://www.youtube.com/watch?v=iHozHdFdQlc

https://www.researchgate.net/project/MOVING-MOUNTAIN-VALORIZATION-THROUGH-INTERCONNECTEDNESS-AND-GREEN-GROWTH

https://www.facebook.com/MOVING.Crete