Δεύτερη συνάντηση των ενδιαφερομένων φορέων του Έργου iWATERMAP: Water Technology Innovation Roadmaps

Με τη συμμετοχή πολλών τοπικών φορέων, πραγματοποιήθηκε  η 2η  συνάντηση εργασίας  του Ευρωπαϊκού Έργου INTERREG EU iWATERMAP: Water Technology Innovation Roadmaps- Οδικoί Χάρτες Καινοτομίας στην Τεχνολογία Ύδατος, που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Σκοπός της συνάντησης ήταν αφενός η συλλογή σχετικών πληροφοριών και η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και αφετέρου η διερεύνηση του τρόπου επιρροής των μέσων πολιτικής (regional policy instrument) προς την ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας, στον τομέα των υδάτων. Οι αναδυόμενες συνέργειες αναμένεται να συμβάλλουν στην προετοιμασία των περιφερειακών σχεδίων δράσης για την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και της συνεργασίας, σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο, όλων των εμπλεκομένων ιδιωτών και δημόσιων φορέων και υπηρεσιών στον τομέα των υδάτων.

Το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων επικεντρώθηκε στον τομέα της εκπαίδευσης, τόσο σε ότι αφορά τους καταναλωτές νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (οικιακοί καταναλωτές πχ  παιδιά, φοιτητές, επαγγελματίες κλπ) αλλά και νερού λοιπών χρήσεων όπως οι αγρότες και οι βιοτέχνες. Επίσης, οι συμμετέχοντες παρουσίασαν σχετικές δράσεις που πραγματοποιούνται ήδη από τους φορείς που εκπροσωπούν και εξέτασαν από κοινού την δυνατότητα ανάπτυξης νέων δράσεων σε όλο το φάσμα της επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης όπως η  επιμόρφωση των επαγγελματιών του χώρου (εργαζόμενοι σε ΔΕΥΑ, ΤΟΕΒ, υδραυλικοί, μηχανικοί κλπ.).

Στην συνάντηση παρευρέθηκαν εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης τα στελέχη: Λίλα Καραλή, (τοπική συντονίστρια), Δρ Μαρία Κανδηλογιαννάκη, κ. Μεθυμάκης Μανώλης (οικονομικός υπεύθυνος του προγράμματος) και  ο Δρ. Παπαδάκης Αντώνιος (υπεύθυνος επικοινωνίας του προγράμματος ), καθώς και εκπρόσωποι των παρακάτω τοπικών φορέων:

  1. ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. (Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών)
  2. 2ο Ε.Κ.Φ.Ε. (Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών) Δ/θμιας Δ/νσης Ν. Ηρακλείου
  3. Κ.Π.Ε.  Αρχανών – Ρούβα – Γουβών (Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης)
  4. Πανεπιστήμιο Κρήτης
  5. Επιμελητήριο Ηρακλείου
  6. Ι.Τ.Ε.
  7. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. (Δημοτική επιχείρηση ύδρευσης- αποχέτευσης Μινώα Πεδιάδας)
  8. ΠΕ.ΚΕ.Σ.  Κρήτης (Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Κρήτης)
  9. Δήμος Ρεθύμνου

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης κατά την οποία αναπτύχθηκαν προτάσεις εκπαιδευτικών δράσεων και διερευνήθηκαν δυνατότητες και ελλείμματα στον τομέα της τεχνολογίας του νερού. Η ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με τον φορέα που ο καθένας εκπροσωπεί και η δικτύωση των φορέων που μετείχαν στην συνάντηση οδήγησε στη δημιουργία ενός κοινού δικτύου επικοινωνίας που θα αποτελέσει βασικό θεμέλιο για μελλοντικές συναντήσεις και συνέργειες.