ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΤΣΑΛΕΔΑΚΗ

Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνης: Έργα και στόχοι για την επόμενη περίοδο

Το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο έχει την αρμοδιότητα  συντήρησης υφιστάμενων υποδομών σε λιμάνια   διαχείρισης του για τους Δήμους Ρεθύμνης, Αγίου Βασιλείου και Μυλοποτάμου καθώς και μέριμνα για την εκπόνηση – ωρίμανση μελετών  και χρηματοδότηση  λιμενικών έργων απαραίτητων για τη βιωσιμότητα, τη βελτίωση αλλά και την ήπια ανάπτυξη. Σημαντικό μέλημα του αποτελεί η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, επισκεπτών του τόπου μας στην  ευρύτερη χερσαία και λιμενική ζώνη δραστηριότητας του.

της Ειρήνης Κουτσαλεδάκη

Χαρακτηριστικά τονίζει η Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης κ Κουτσαλεδάκη Ειρήνη ότι : «Η δυναμική ενός νευραλγικού τομέα ανάπτυξης όπως αυτό του θαλάσσιου τουρισμού και του yachting μόνο θετικά  προσδίδει στον τόπο μας που η θάλασσα τον αγκαλιάζει κυριολεκτικά . Το ΔΛΤΡ επιμένει στην αναζήτηση Ευρωπαϊκών κονδυλίων για ένταξη έργων και αναγκών του ενώ  συνομιλεί με τα αρμόδια Υπουργεία για την εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων πάντα με συνεργατικότητα. Προσβλέπει στην αειφόρο ανάπτυξη, στην εξοικονόμηση ενέργειας σε κάλυψη αναγκών λιμενικών υποδομών, περισσότερο μάλιστα τώρα  που η ενεργειακή κρίση και η ακριβή ηλεκτρική ενέργεια  πιέζει ασφυκτικά.

 Η δημιουργία   προϋποθέσεων που εξασφαλίζουν διασύνδεση του τόπου μας με άλλα λιμάνια,  προχωρά σταθερά.  Σεβόμαστε την ιστορία και τον πολιτισμό μας . Φροντίζουμε οι ζώνες αρμοδιότητος μας να είναι φιλικές για τα άτομα με προβλήματα όρασης ,κίνησης αλλά και την αρμονική συνύπαρξη όλων  μας. Ο σεβασμός στο περιβάλλον επιβάλλει βελτίωση  του  περιβαλλοντικού αποτυπώματος μας στον τόπο και το χρόνο αλλά και ανάδειξη  της τοπικής ταυτότητας του. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι Ρέθυμνο και θάλασσα αλληλοσυμπληρώνονται και πορεύονται μαζί».

 Αναλυτικότερα τα έργα που για το επόμενο χρονικό διάστημα οργανώνονται προς υλοποίηση  είναι:

Η κατασκευή του  ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΚΑΛΕΤΑΣ, Προϋπολογισμού  6.000.000,00 ευρώ χρηματοδοτούμενο   από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιεία και Θάλασσα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και  Τροφίμων .

       Ξεκινά η κατασκευή  με κύριο του έργου  το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνης  εφόσον η σύμβαση βρίσκεται προς υπογραφή κατόπιν ελέγχου από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Το ύψος ποσού κατασκευής αφορά σε : κατασκευή  λιμενικών υποδομών 4.395.000 €, η σύνδεση με δίκτυα Ο.Κ.Ω  27.290€,  η προμήθεια αντιρρυπαντικού εξοπλισμού 195.470.000€,η προμήθεια  εξοπλισμού 55.800€    ενώ  τα έργα φωτοσήμανσης 58.773€.  Με το έργο αυτό το  ΔΛΤΡ θέτει την προοπτική ανάπτυξης της αλιείας στην ευρύτερη περιοχή αφού στο βόρειο τμήμα  του Νομού θα είναι το μοναδικό αλιευτικό καταφύγιο. Προωθεί την αειφορία της θάλασσας ,θέτοντας  προϋποθέσεις  αξιοποίησης  του ζωντανού θαλασσίου πλούτου στα προϊόντα  διατροφής μας και εμπλουτίζοντας τις προτάσεις του θεματικού  τουρισμού, γαστρονομίας αλλά και περιήγησης ταυτόχρονα.

Το  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνης ευρίσκεται στο στάδιο παροχής στοιχείων προς τη Διαχειριστική Αρχή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας προς χρηματοδότηση ενός από τα σημαντικότερα έργα βελτίωσης των λιμενικών μας υποδομών αλλά και της οχύρωσης της Παλιάς  Πόλης Ρεθύμνης την ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, Προϋπολογισμού 17.000.000 ευρώ (δεκαεπτά εκατομμύριων ευρώ) καθώς και συνοδά έργα:

α) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, Προϋπολογισμού 1,7 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά την αφαίρεση της άμμου από το εσωτερικό της λιμενολεκάνης στο σύνολο της,

β) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ  ΛΙΜΕΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, προϋπολογισμού 580.000ευρω.

  • Λειτουργία Υδατοδρομίου στο Ρέθυμνο : Έχει ήδη ληφθεί η άδεια ίδρυσης του Υδατοδρομίου Ρεθύμνης και εκκρεμεί η λήψη χρηματοδότησης για την ύψους 265.000 ευρω για τη χρηματοδότηση των υποδομών από το αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών που  έχει συμπεριλάβει στον  Προϋπολογισμό του το συνολικό κόστος τέτοιων  υποδομών ανά την Ελλάδα. Η εκτίμηση είναι ότι το συντομότερο θα χρηματοδοτήσει την υλοποίηση αυτών προκειμένου να τελεσφορήσει και ο    απαραίτητος διαγωνισμός διαχείρισης και λειτουργίας. Επίσης φάκελος αδειοδότησης για το νότιο  τμήμα του Νομού Ρεθύμνης έχει ξεκινήσει να μελετάται και συγκεκριμένα για το λιμάνι Αγίας Γαλήνης.
  • Η χρηματοδότηση  προτάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης στο πρόγραμμα    ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  που  αφορούν   σύνταξη σχεδίων και μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής,    βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών  υποδομών του. Το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης για την εκπόνηση μελετών ανέρχεται τα 2.371.004,46 € και αφορά στις  περισσότερες από τις  λιμενικές εγκαταστάσεις αρμοδιότητας του ΔΛΤΡ στο Νομό Ρεθύμνης. Το λιμάνι Ρεθύμνου και   οι χερσαίοι   χώροι του συμμετέχουν με  τις  εξής μελέτες:

α) Οριστικές μελέτες κατασκευής έργων: «Μελέτη έργων εγκατάστασης πρόσδεσης κρουαζιεροπλοίου λιμένος  Ρεθύμνου» προϋπολογισμού 542.629,26 €. Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η αναζωογόνηση του τουριστικού  προϊόντος στο Ρέθυμνο με νέες λειτουργίες και δραστηριότητες εξυπηρέτησης των κρουαζιεροπλοίων σε  υποδομές  δημιουργώντας  υπεραξία στη λιμενική εγκατάσταση και βεβαίως στην οικονομική ζωή της πόλης. Η σύμβαση με τους μελετητές  έχει πραγματοποιηθεί και η μελέτη εξελίσσεται.

β) Βιοκλιματική ανάπλαση περιοχής Κιουλούμπαση εντός της χερσαίας ζώνης λιμένος           Ρεθύμνου, προϋπολογισμού 276.681,60 €.  Η ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής Ενετικού λιμένα, εμπορικού μέχρι το φρούριο Φορτέτζα,η βιοκλιματική και  αισθητική αναβάθμιση  των σκιαδιών των καταστημάτων,  των  πεζοδρομίων με  οδεύσεις  τυφλών, η ανάδειξη  φωτισμού είναι κάποια από τα  αντικείμενα μελέτης. Η μελέτη εκπονείται.          

γ) Μελέτη χωροθέτησης λιμενικών υποδομών διακίνησης οχληρών φορτίων Ρεθύμνου, προϋπολογισμού  70.343,15 €. Στο πλαίσιο αυτό θα εκπονηθεί χωροταξική μελέτη θέσεως εμπορικού λιμένα .Η σημαντικότητα  της μελέτης αυτής είναι αυταπόδεικτη, εφόσον επιχειρείται για πρώτη φορά η διερεύνηση κατάλληλης θέσης στην   ακτογραμμή του Ρεθύμνου, έξω από τον   αστικό ιστό,  προκειμένου να χωροθετηθούν λιμενικές εγκαταστάσεις για  την εξυπηρέτηση της διακίνησης οχληρών και χύδην φορτίων. Με αυτό τον τρόπο, οι πολύ σημαντικές για την οικονομία του τόπου μας δραστηριότητες αυτές, θα απεμπλακούν από το ιστορικό κέντρο και την ζώνη   τουρισμού του Ρεθύμνου, επιτρέποντας τη διάκριση των λιμενικών δραστηριοτήτων και την παγίωση της υφιστάμενης λιμενικής εγκατάστασης Ρεθύμνου σε λιμάνι  για τον τουρισμό και τους κατοίκους. Η παράδοση των προτάσεων είναι προς ολοκλήρωση.

δ)Ανάδειξη και αξιοποίηση του κτιρίου Τελωνείου στο ενετικό λιμάνι Ρεθύμνου καθώς και του περιβάλλοντος χώρου αυτού, προϋπολογισμού 696.669,39 €. Σκοπός  του μελετητικού αυτού έργου, είναι η  ανάδειξη και αξιοποίηση του κτιρίου αυτού που βρίσκεται στην πιο πολυσύχναστη περιοχή του Ρεθύμνου, το Ενετικό λιμάνι, μνημείο πολιτισμικής κληρονομιάς . Η υπογραφή της σύμβασης είναι  θέμα ημερών .

ε)Μελέτη αποκατάστασης αιγυπτιακού φάρου ενετικού λιμένα Ρεθύμνου, προϋπολογισμού 140.616,57 €. Ο φάρος του Ρεθύμνου αποτελεί το δεύτερο σε μέγεθος εναπομείναντα αιγυπτιακό φάρο της Κρήτης. Η μελέτη  περιλαμβάνει την πλήρη αρχιτεκτονική, γεωμετρική και δομική αποτύπωση του μνημείου , αποτύπωση των ρηγματώσεων , τη στατική  επάρκεια του μνημείου, ώστε να καταγραφούν τα κατάλληλα μέτρα στερέωσης και αποκατάστασης του φάρου. Μελετάται  ο φωτισμός του μνημείου και η εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας με τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις γειώσεων. Η μελέτη εξελίσσεται προς ολοκλήρωση .

ζ)Αναφορικά στο λιμάνι Αγίας Γαλήνης που βρίσκεται στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, χρηματοδοτήθηκε μελέτη χωροταξικός σχεδιασμός και ανάπτυξης του λιμένα Αγίας Γαλήνης, προϋπολογισμού 294.429,79 €  ενώ  στα λιμάνια Πανόρμου, Μπαλί και Σισσών του Δήμου Μυλοποτάμου χρηματοδοτήθηκαν  μελέτες  Λιμένας Μπαλί: Προϋπολογισμού  148.526,57 €, Λιμένας Σισσών: προϋπολογισμού 24.430,15 €.Οι μελέτες των παραπάνω έργων είναι βαρύνουσας σημασίας διότι η διασύνδεση του λιμένα Ρεθύμνης με  όμορα λιμάνια και μαρίνες περιφερειακά κρίνεται απαραίτητη για τη ανάπτυξη  του τόπου μας τουριστικά  και με προοπτική  

-Υπό έγκριση στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  βρίσκονται οι κυκλοφοριακές  μελέτες στην είσοδο μαρίνας και εμπορικού Λιμένα Ρεθύμνης. Η  έγκριση των αποτελεί βαρύνουσας  σημασίας ενέργεια μιας και αφορά ασφάλεια αλλά και λύση κυκλοφοριακών ζητημάτων .

 –  Τεχνικό δελτίο του ΔΛΤΡ έχει κατατεθεί  για την χρηματοδότηση μελέτης με τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΟ   ΛΙΜΑΝΙ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΥΣΕΩΝ» Προϋπολογισμού 264.000 ευρώ όπου το λιμάνι μας    προτείνεται  πρότυπο τέτοιων καινοτομιών

 -Η κατασκευή κτιρίου έλεγχου επιβατών-εμπορευμάτων Διεθνούς Ασφαλείας  στο εμπορικό λιμάνι Ρεθύμνου, το οποίο είναι Σημείο Διασυνοριακού Ελέγχου επιβατών και οχημάτων προερχομένων από Χώρες που δεν εμπίπτουν στα διαλαμβανόμενα στη συνθήκη Schegen  στο πλαίσιο εθνικής δέσμευσης. Στο προκατασκευασμένο αυτό κτίριο εμβαδού 206 τμ θα στεγάζεται υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας , συναρμόδιες Υπηρεσίες και  χώροι προβλεπόμενοι  για την εφαρμογή του ελέγχου αυτού. Προϋπολογισμός έργου  1.000.000,00 €

-Σε φάση εγκρίσεων  από το Υπουργείο Πολιτισμού της μελέτης ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ, η οποία προβλέπει έργα προϋπολογισμού 182.000,00 ευρώ που αναδεικνύουντη φυσιογνωμία του ενετικού τα βέλτιστα. Η εξεύρεση χρηματοδότησης του έργου διερευνάται από τώρα.

Πάγιος στόχος μας επίσης παραμένει η προώθηση του λιμανιού ως προορισμό κρουαζιεροπλοίων. Οι  υγειονομικές συνθήκες μπορεί να μην ευνοούν τώρα τον κατάπλου κρουαζιεροπλοίων  αλλά η δυναμικά εξελισσόμενη προώθηση της  θα αποφέρει οφέλη στο μέλλον .

Ρέθυμνο 24/01/2022                                                      

Για το ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΚΟΥΤΣΑΛΕΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ