ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

Διακοπή κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Πάνορμο – Πέραμα λόγω τεχνικών εργασιών

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών ‘Εργων της Περιφερειακής Ενότητας  Ρεθύμνης ανακοινώνεται   ότι στο πλαίσιο της εργολαβίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕ Τ. ΚΑ 2013ΕΠ4020001», Υποέργο (νέο): «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2019» θα υπάρξει  διακοπή της κυκλοφορίας για σαράντα (40) ήμερες (από 09-06-2020 έως 18-07-2020) για την εκτέλεση των εργασιών  κατασκευής του τεχνικού, στην επαρχιακή οδό 25 Πάνορμο –  Πέραμα και συγκεκριμένα στη θέση 2η διασταύρωση Ρουμελί (από Πάνορμο).

Οι οδηγοί θα χρησιμοποιούν για την πρόσβαση τους από Πάνορμο προς Πέραμα και από Πέραμα προς Πάνορμο στο σημείο αυτό τμήμα του εγκαταλελειμμένου παλαιού επαρχιακού δρόμου, που έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για την διέλευση οχημάτων. Τα βαρέα οχήματα για λόγους ασφαλείας θα χρησιμοποιούν την παλαιά Εθνική οδό.

Οι κινούμενοι από Ρέθυμνο – Πέραμα εναλλακτικά της Παλαιάς Εθνικής οδού μπορούν να χρησιμοποιούν είτε τον κόμβο Σταυρωμένου είτε από Λατζιμά και στη συνέχεια την παλαιά Εθνική οδό. Οι ερχόμενοι από Ηράκλειο θα χρησιμοποιούν τον κόμβο Πανόρμο και θα κατευθύνονται ξανά προς Ηράκλειο για να χρησιμοποιήσουν την διακλάδωση Σιριπιδιανά – Αχλαδέ – Επαρχιακή οδό Πάνορμο Πέραμα.

 Παρακαλούνται οι οδηγοί να ακολουθούν τις αναφερόμενες οδηγίες. Ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.  65/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης.