διαχείριση υδάτων

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) σας προσκαλεί στην εκδήλωση όπου θα παρουσιαστούν τα ερευνητικά αποτελέσματα της Δράσης «Ιστορία της διαχείρισης υδάτινων πόρων στην Ελλάδα: η περίπτωση της Κρήτης», η οποία εντάσσεται στην Επιστημονική Περιοχή «Περιβάλλον» στο πλαίσιο της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Siemens, καθώς και της Δράσης «Κοινωνικές παράμετροι και επιπτώσεις του φαινομένου της ασθένειας: μια ιστορική προσέγγιση», η οποία εντάσσεται στην Επιστημονική Περιοχή «Υγεία/Βιολογία» στο πλαίσιο της ίδιας Συμφωνίας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017 στην αίθουσα διαλέξεων του ΙΜΣ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

18:30-19:00 Νάσος Αργυρίου

 

“Γεωπληροφορικές προσεγγίσεις για την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών γεωμορφών των μινωικών οικισμών και χαρακτηρισμός του σχεδιασμού διαχείρισης των υδάτων στην προ-βυζαντινή εποχή στην Κρήτη”

 

19:00-19:30 Gianluca Cantoro

 

“3D digital documentation of water monument facilities and web based presentation”

 

19:30-20:00 Μαρία Βακονδίου – Γιάννης Σπυρόπουλος

 

«Υδάτινο περιβάλλον και διαχείριση υδάτινων πόρων στην Κρήτη της βενετικής και της οθωμανικής περιόδου: βάση δεδομένων waterincrete.ims.forth.gr και ιστορικά πορίσματα»

 

20:00-20:30 Αντώνης Αναστασόπουλος – Χρήστος Κυριακόπουλος

 

«Μελέτη του φαινομένου της ασθένειας στην οθωμανική Κρήτη: βάση δεδομένωνhealthincrete.ims.forth.gr και ιστορικά πορίσματα».

 

Center map
Traffic
Bicycling
Transit
My location
Get Directions