Διαβούλευση για το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Μυλοποτάμου

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Μυλοποτάμου έχει αναρτηθεί για διαβούλευση στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosmylopotamou.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την παραπάνω ιστοσελίδα και να κάνουν τις παρατηρήσεις τους για δύο εβδομάδες (έως την Πέμπτη 2 Απριλίου 2020), είτε με έγγραφο προς το Δήμο Μυλοποτάμου, είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία (email perama1@otenet.gr).