Διευκρίνιση για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Μετά την δημοσίευση στον τοπικό τύπο της ανακοίνωσης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης για τα ΚΔΑΠ που διαθέτουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, εκδηλώθηκε από συμπολίτες μας ενδιαφέρον για το ΚΔΑΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Καθίσταται έτσι αναγκαίο να διευκρινίσουμε ότι το αδειοδοτημένο από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου ΚΔΑΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης το διαχειρίζεται ο “Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων παιδιών εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης”.

Σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του, σε αυτό εγγράφονται παιδιά των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες είτε έχουν σχέση εργασίας με το Πανεπιστήμιο, είτε φοιτούν σε κάποια Σχολή του Ρεθύμνου. Μετά από σύμφωνη γνώμη του ΔΣ του Συλλόγου, μπορούν να γίνουν δεκτά και παιδιά των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες είναι εργαζόμενοι που έχουν οποιαδήποτε σχέση με το Πανεπιστήμιο Κρήτης (συνταξιούχος Πανεπιστημίου, ερευνητής, στενός συγγενής άμεσα εργαζομένου).

Πληροφορίες για το ΚΔΑΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης στο http://kdapreth.blogspot.com

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων
παιδιών εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης-Ρέθυμνο