Δημοπρατείται το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου της ΠΕ Ρεθύμνου

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι δημοπρατείται το έργο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» 1ο Υποέργο: «Ενεργειακή αναβάθμι-ση του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης», προϋπολογισμού 1.253.235,43 € (με Φ.Π.Α.)
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2014-2020».

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών έχει οριστεί η 12 Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πμ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών έχει οριστεί η 18 Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ.

Προκειμένου το τριώροφο κτίριο συνολικής επιφάνειας ορόφων 3.175μ2 που στεγάζει τις δημόσιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης να καταταχθεί στην ενεργειακή κατηγορία Β+ θα υλοποιηθούν οι παρακάτω βελτιώσεις:

Για την ενεργειακή αναβάθμιση του εξωτερικού κελύφους του κτιρίου:
• Τοποθέτηση θερμομόνωσης εξηλασμένης πολυστερίνης
• Αντικατάσταση της στεγάνωσης της στέγης
• Τοποθέτηση νέων ενεργειακών κουφωμάτων
• Κατασκευή υαλοπετάσματος σε όλο το ύψος της κεντρικής εισόδου
• Κατάργηση του συστήματος θέρμανσης με λέβητα.
• Τοποθέτηση τεσσάρων (4) αντλιών θερμότητας

Για την ενεργειακή αναβάθμιση της εγκατάστασης θέρμανσης του κτιρίου:
• Αντικατάσταση των δύο λεβήτων πετρελαίου με αντλίες θερμότητας αέρα-νερού υψηλής θερμοκρασίας σε παράλληλη λειτουργία.
• Πλήρης αναβάθμιση του εξοπλισμού του λεβητοστασίου.
• Εγκατάσταση θερμοστατικών βαλβίδων σε κάθε υφιστάμενο θερμαντικό σώμα.
• Εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού με αντιστάθμιση της εξωτερι-κής θερμοκρασίας.

Για την ενεργειακή αναβάθμιση της εγκατάστασης φωτισμού του κτιρίου:
• Αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με νέα φωτιστικά σώματα LED και συμβατικών λαμπτήρων με LED.