ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Δημοπρατήσεις και υπογραφή συμβάσεων νέων έργων ύψους 7.937.000€ στον Δήμο Αγίου Βασιλείου

Δημοπρατήσεις νέων έργων αλλά και υπογραφή συμβάσεων συνολικού προϋπολογισμού 7.937.000 € βρίσκονται σε εξέλιξη στον Δήμο Αγίου Βασιλείου. Πρόκειται για δράσεις οι οποίες είτε βρίσκονται στη διαδικασία δημοπράτησης είτε βρίσκονται στη φάση συμβασιοποίησης και αφορούν έργα διαχείρισης λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και αναπλάσεις – ηλεκτροφωτισμούς για την λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των οικισμών.

Συγκεκριμένα:

 • Έργα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων Κοξαρέ, Παλέ, Μυξορρούματος, Λαμπινή, Αγία Πελαγία προϋπολογισμού 2.800.000 € (επιλογή προσωρινού αναδόχου 4/2/2022).
 • Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών Κοξαρέ, Μπαλέ, Μυξορρούματος, Λαμπινή, Αγία Πελαγία προϋπολογισμού 1.240.000 € (επιλογή προσωρινού αναδόχου 18/1/2022)
 • Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Ροδακίνου προϋπολογισμού 950.000 € (πραγματοποιήθηκε η επιλογή προσωρινού αναδόχου 19/11/2021)
 • Παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο στις ΤΚ Δήμου Αγίου Βασιλείου για το έτος 2021 – Παρεμβάσεις οδικού δικτύου στην ΔΕ Λάμπης προϋπολογισμού 800.000 € (προς υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο)
 • Δίκτυα αποχέτευσης λυμάτων Κοινότητας Ροδακίνου προϋπολογισμού 700.000 € (επιλογή προσωρινού αναδόχου 18/1/2022)
 • Παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο στις ΤΚ Δήμου Αγίου Βασιλείου για το έτος 2021 – Παρεμβάσεις οδικού δικτύου στην ΔΕ Φοίνικα προϋπολογισμού 660.000 € (προς υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο)
 • Φωτισμός στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Αγίου Βασιλείου προϋπολογισμού 390.000 € (έχει υποβληθεί αίτημα εκταμίευσης)
 • Κατασκευή πεζόδρομου- ποδηλατόδρομου παραλία Αγίας Γαλήνης προς Κόκκινο Πύργο 207.000 € (προς υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο).
 • Αναπλάσεις στους οικισμού Λαμπινή και Ακτούντα προϋπολογισμού 80.000 € (επιλογή προσωρινού αναδόχου 14/1/2022)
 • Αναπλάσεις στους οικισμού Σακτούρια και Δαριβιανά προϋπολογισμού 80.000 € (επιλογή προσωρινού αναδόχου 14/1/2022)
 • Επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης προϋπολογισμού 30.000 € (προς υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο).