ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Δήμος Αγ. Βασιλείου: Συμμετοχή του Γ. Ταταράκη στη συνεδρίαση της επιτροπής αγροτικής ανάπτυξης της ΚΕΔΕ

Στην σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης της ΚΕΔΕ συμμετείχε ως τακτικό μέλος ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης.

Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της χώρας λόγω της εκτόξευσης του κόστους παραγωγής. Η εισήγηση της επιτροπή είναι να καλυφθεί το κόστος της ρήτρας αναπροσαρμογής για την περίοδο Απριλίου – Σεπτεμβρίου 2022 στο 100 % στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος.

Επίσης την επιτροπή απασχόλησε το χρόνιο πρόβλημα του αγροτικού οδικού δικτύου Στο συγκεκριμένο θέμα έγινε ομόφωνα αποδεκτή η εισήγηση του Δημάρχου Γιάννη Ταταράκη για να περιέλθει στην κυριότητα των Δήμων με νομοθετική ρύθμιση το αγροτικό δίκτυο που προϋπάρχει 20 χρόνια και συντηρείται από τους ΟΤΑ όλο αυτό το διάστημα. Η πρόταση του κ Ταταράκη θα διαβιβαστεί στο Κεντρικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ αρχικά, και στο Υπουργείο Εσωτερικών στην συνέχεια.