Δήμος Αμαρίου: Διακοπή της κυκλοφορίας στο δρόμο Βολιώνες – Βενί

Στο πλαίσιο κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΙΟΥ» προβλέπεται η κατασκευή τριών τοιχίων αντιστήριξης στον αγροτικό δρόμο που συνδέει την κοινότητα Βολεώνων με την Ιερά Μονή Αγίου Αντωνίου στη θέση «Βένι».

Για το λόγο αυτό απαιτούνται εκσκαφές σχεδόν σε όλο το πλάτος του δρόμου και σε μήκος όσο και το μήκος των τοιχίων (περίπου 57 μέτρων).

Επομένως, κρίνεται απαραίτητη η διακοπή της κυκλοφορίας για το τμήμα του δρόμου που φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία.

Η διέλευση των οχημάτων θα πραγματοποιείται από παρακαμπτήρια οδό που είναι παράλληλη προς τον κύριο δρόμο και σημαίνεται στην ίδια φωτογραφία.

Το έργο εκτελείται από τον Δήμο Αμαρίου και επιβλέπεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.