Δήμος Ρεθύμνου: Ενημέρωση για τις οφειλές δημοτικών τελών

Ο Δήμος Ρεθύμνου ενημερώνει τους συμπολίτες ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές ακινήτων, για μία εξέλιξη που αφορά τα δημοτικά τέλη και παρακαλεί για τη συνεργασία τους. Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ έστειλε στην Οικονομική Υπηρεσία, ενημερωτικές καταστάσεις οφειλετών δημοτικών τελών.

Πρόκειται για πολίτες των οποίων έχει λυθεί η σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος με τη ΔΕΗ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ΔΕΗ εκδίδει ένα τελευταίο λογαριασμό, ο οποίος εάν δεν εξοφληθεί εμπρόθεσμα, η Επιχείρηση Ηλεκτρισμού στέλνει τα οφειλόμενα ποσά των δημοτικών τελών στο Δήμο προκειμένου να εισπραχθούν.

Αξίζει να διευκρινιστεί πως, σύμφωνα με απόφαση της ΔΕΗ, εάν κάποιος συμπολίτης προσέλθει εκπρόθεσμα στη ΔΕΗ για την εξόφληση του λογαριασμού του, η ΔΕΗ εισπράττει μόνο την αξία του ρεύματος, ενώ τα δημοτικά τέλη θα πρέπει να καταβληθούν στο Δήμο.
Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις, οι υπόχρεοι θα πρέπει να προσέρχονται στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, προκειμένου να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους. Διαφορετικά, ο Δήμος, δυστυχώς θα υποχρεωθεί να προβεί στη βεβαίωση αυτών των οφειλών, οι οποίες θα επιφορτιστούν με τις προβλεπόμενες επιβαρύνσεις.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους και για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζονται οι συμπολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνης στα τηλ. 2831341036 και 2831341034.