ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Δήμος Ρεθύμνου: Ξεκινούν οι αιτήσεις για χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής (ΣΣ) στους πλημμυροπαθείς

Ξεκινά η διαδικασία χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής (ΣΣ) στους πληγέντες από τις πλημμύρες ιδιοκτήτες ακινήτων, μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./7280/Α325 (ΦΕΚ 1763/28-04-2021 τεύχος Β’).

Σύμφωνα με την σχετική Κ.Υ.Α., οριοθετούνται οι πληγείσες περιοχές στο Δήμο και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, για την αποκατάσταση ή ανακατασκευή των ιδιοκτησιών που υπέστησαν φθορές από τις πλημμύρες, στο Δήμο Ρεθύμνης.

 Στο Δήμο Ρεθύμνης, οριοθετούνται ως πληγείσες οι παρακάτω περιοχές:

  • Δημοτική Ενότητα Αρκαδίου: Κοινότητες Άδελε, Αμνάτου, Έρφων, Μέσης, Παγκαλοχωρίου, Πηγής, Πρίνου, Σκουλουφίων και Χαμαλευρίου.
  • Δημοτική Ενότητα Νικηφόρου Φωκά: Κοινότητες Ατσιποπούλου Γερανίου, Μούντρου, Πρινέ, Ρουστίκων και Σαϊτουρών.
  • Δημοτική Ενότητα Ρεθύμνης: Κοινότητες Ρεθύμνης, Αρμένων, Καστέλλου και Σελλίου.

Αρμόδια Υπηρεσία για το έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες του θέματος, που έπληξαν τις προαναφερόμενες περιοχές, είναι  ο Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ν. Χανίων (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.-Ν.Χανίων). Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται  στο τηλέφωνο 28210 29287.

Η διαδικασία όπως ορίζεται από το σχετικό ΦΕΚ είναι η εξής:

Ο/Η ιδιοκτήτης/-τρια (ψιλός κύριος, επικαρπωτής ή ο/η έχων/-ουσα την πλήρη κυριότητα) ή ο/η διαχειριστής/-στρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας) κτιρίου που έχει πληγεί από τις πλημμύρες, θα πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση για διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίριο, εφόσον επιθυμεί  έλεγχό του κτιρίου και έκδοση έκθεσης αυτοψίας.

Η αίτηση θα συνοδεύεται από:

  • τίτλους ιδιοκτησίας,
  • οδοιπορικό σκαρίφημα και
  • φωτογραφίες του πληγέντος κτιρίου, οι οποίες θα φέρουν το όνομα και την υπογραφή του/της ιδιοκτήτη/-τριας.

Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να γίνει εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας απόφασης, δηλαδή μέχρι και τις 28/7/2021.