Διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Κρήτης ο Νικόλαος Λαγουδάκης

Τα καθήκοντα του Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Κρήτης ανέλαβε πριν λίγες ημέρες ο Αρχιπύραρχος Νικόλαος Λαγουδάκης ο οποίος μετατέθηκε από το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Κατά τα έτη 2017& 2018 υπηρέτησε ως Διοικητής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρεθύμνου.