Δότες Ζωής: Πρόσκληση μελών σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

Των μελών του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Ρεθύμνης, «Δότες Ζωής», με έδρα το Ρέθυμνο, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Ρεθύμνης, «Δότες Ζωής» το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τα μέλη του Συλλόγου σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 8/12/2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου μας επί της Γερακάρη 158, Ρέθυμνο.

Παρακαλούνται τα μέλη μας να παραστούν ώστε να συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις του Συλλόγου μας στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Απολογισμός Δράσεως 2018-2019
  2. Μεταστέγαση των γραφείων του Συλλόγου
  3. Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού του Συλλόγου μας