Συνεχίζονται οι εγγραφές στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας του Ρεθύμνου

Οι υπηρεσίες των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) παρέχονται δωρεάν για όλους τους ενήλικες και οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι αποκτούν τίτλο ισότιμο με απολυτήριο Γυμνασίου, χωρίς εξετάσεις.

Η φοίτηση διαρκεί 18 μήνες (δύο σχολικά έτη) και τα μαθήματα πραγματοποιούνται τις απογευματινές ώρες. Το πρόγραμμα σπουδών είναι ευέλικτο και προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις ικανότητες των εκπαιδευόμενων.

Με το απολυτήριο, οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν σε επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα (ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ή ΕΠΑ.Λ), δικαίωμα συμμετοχής σε προγράμματα του ΟΑΕΔ και σε προκηρύξεις φορέων για πρόσληψη στο δημόσιο τομέα. Επιπλέον, οι δικαιούχοι του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την εγγραφή τους στα ΣΔΕ, μπορούν να διεκδικήσουν το επίδομα.

Εγγραφές για την έδρα του Ρεθύμνου από Δευτέρα έως Παρασκευή, 18:00-20:30 στο ΣΔΕ Ρεθύμνου, Μισίρια, Μάχης Κρήτης (το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ρεθύμνου συστεγάζεται με το σχολικό κτήριο του 4ου Γυμνασίου). Πληροφορίες στο τηλεφώνο 2831035519.

Εγγραφές για το παράρτημα του Αγίου Βασιλείου, επικοινωνήστε με τo τηλέφωνο του Δήμου 2832340203 ή ηλεκτρονικά στο dimoslam@yahoo.gr

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.