ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

Εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων της πράξης «Εμπλουτισμός και αναβάθμιση υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης»

Εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων της πράξης με τίτλο: «Εµπλουτισµός και αναβάθµιση υποδοµών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης στο Πανεπιστήµιο Κρήτης», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Μαΐου 2023 και ώρα 17:30 στο «Αμφιθέατρο Μεταπτυχιακών Σπουδών» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών, στο Ηράκλειο.