ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Εκπαίδευση της Ομάδας Αντιρρύπανσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου για το έτος 2024

Στo πλαίσιo της ουσιαστικής μέριμνας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου για την προστασία του Θαλασσίου Περιβάλλοντος, αλλά και των υποχρεώσεών του, οι οποίες απορρέουν από την ισχύουσα Νομοθεσία (ΠΔ 11/2002), διοργανώνουμε για το τρέχον έτος Εκπαίδευση για την Αντιμετώπιση Θαλάσσιας Ρύπανσης της Ομάδας Αντιρρύπανσης του Δ.Λ.Τ., που έχει συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό.

Η εν λόγω Εκπαίδευση έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024, σε συνεργασία με την εξειδικευμένη Εταιρεία στην Προστασία του Θαλασσίου Περιβάλλοντος, «ΜΕΤΟΠΗ – Σύμβουλοι Προστασίας Περιβάλλοντος» και θα αποτελείται από θεωρητικό και από πρακτικό μέρος.

Την εκπαίδευση δύναται να την παρακολουθήσουν και όσοι πολίτες το επιθυμούν, προκειμένου να ενημερωθούν για τις δυνατότητες του Δ.Λ.Τ. Ρεθύμνου στην αντιμετώπιση θαλασσίων ρυπάνσεων.

Το πρόγραμμα της Εκπαίδευσης  περιγράφεται ως ακολούθως:

Θεωρητικό μέρος της Εκπαίδευσης – (09:00 π.μ. – 11:30 π.μ.) 

Θα διεξαχθεί σε κατάλληλη αίθουσα στις Κτιριακές Εγκαταστάσεις του Δ.Λ.Τ. Ρεθύμνου, με τη χρήση Video Projector και Laptop και θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

  1. Συμπεριφορά και ιδιότητες του πετρελαίου όταν αυτό έρθει σε επαφή με τη θάλασσα
  2. Πιθανές αιτίες εκδήλωσης ρύπανσης από πετρελαιοειδή, εντός ή εγγύς λιμενικής εγκατάστασης ευθύνης του Δ.Λ.Τ. Ρεθύμνου
  3. Τρόποι χρήσης των πλωτών φραγμάτων, με έμφαση στη σωστή αγκυροβόλησή τους
  4. Τρόποι χρήσης όλων των διατιθέμενων απορροφητικών και προσκολλητικών υλικών, καθώς και διαδικασία επιλογής των καταλληλότερων εξ΄ αυτών ανάλογα με το περιστατικό ρύπανσης
  5. Παρουσίαση του υφιστάμενου εξοπλισμού αντιρρύπανσης του Δ.Λ.Τ. Ρεθύμνου
  6. Προβολή Οπτικοακουστικού υλικού εκτέλεσης άσκησης Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης σε άλλη λιμενική εγκατάσταση της χώρας
  7. Άσκηση επι χάρτου σε Λιμενική Εγκατάσταση ευθύνης του Δ.Λ.Τ. Ρεθύμνου με σενάριο διαρροής πετρελαιοειδών στη θάλασσα. 
  8. Διάλογος και συζήτηση.

Πρακτικό μέρος της Εκπαίδευσης – (12:00 μ.μ. – 15:00 μ.μ.)

Την ίδια μέρα και κατόπιν ολοκλήρωσης του θεωρητικού μέρους της Εκπαίδευσης, θα ακολουθήσει το Πρακτικό μέρος, το οποίο θα διεξαχθεί στο Λιμάνι του Ρεθύμνου και θα αποτελείται από δύο σκέλη:

1ο σκέλος: Παρουσίαση & επίδειξη του συνόλου του εξοπλισμού αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης που διαθέτει το Δ.Λ.Τ. Ρεθύμνου.

2ο σκέλος: Διεξαγωγή Άσκησης Αντιμετώπισης Περιστατικού Θαλάσσιας Ρύπανσης, με την χρήση πλωτού φράγματος σε συνδυασμό με την χρήση και την εν συνεχεία τοποθέτηση των κατάλληλων απορροφητικών υλικών στα άκρα του, καθώς και όλων των ενεργειών της απαραίτητης Επιχειρησιακά αγκυροβόλησής του.

Το σενάριο της Άσκησης, θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες, μετά την ολοκλήρωση του 1ου σκέλους του πρακτικού μέρους της Εκπαίδευσης, ανάλογα με τα διαθέσιμα σκάφη για εγκλωβισμό, λαμβάνοντας υπόψη και τις τοπικές καιρικές συνθήκες.

Εκπαιδευτές της – ΜΕΤΟΠΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:

  • Cpt Αγγελόπουλος Μιχάλης
  • Αγγελόπουλος Βλάσης (Μηχανικός Περιβάλλοντος)

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Ρεθύμνου
Βασίλης Θεοδωράκης