ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Έκτακτες προσλήψεις για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Ρεθύμνου

Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου ανακοινώνει την πρόσληψη,  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτώ (8) ατόμων για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων, εκτάκτων και κατεπειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης- Περιφέρειας Κρήτης, που οφείλονται σε ακραία καιρικά φαινόμενα, αποτέλεσμα των οποίων ήταν η κήρυξη των τεσσάρων εκ των πέντε δήμων του νομού Ρεθύμνης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  έως και 27.10.2019. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Τρίτη 26.03.2019 έως και Δευτέρα 01.04.2019.

Το κείμενο της προκήρυξης βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης www.crete.gov.gr ενώ για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα Προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης στα τηλέφωνα: 28313 40721 & 28313 40735).