Έναρξη λειτουργίας του Κοι.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε. Ρεθύμνου

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Ρεθύμνου και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σας ενημερώνουν για την έναρξη της λειτουργίας του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Κοι.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.) Ρεθύμνου στοχεύοντας στην όσο το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη των ψυχοκοινωνικών αναγκών των παιδιών και των οικογενειών τους.

Μέριμνά μας είναι η ευαισθητοποίηση και η αγωγή κοινότητας, η πρόληψη, η παροχή προγραμμάτων προαγωγής της ψυχικής υγείας στην κοινότητα (σεμινάρια σε επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευτικούς και ομάδες γονέων), η συμβουλευτική παρέμβαση, καθώς και η θεραπεία και η συμβολή στην αποκατάσταση και την ψυχοκοινωνική επανένταξη των παιδιών και εφήβων με ψυχικές διαταραχές. Με γνώμονα τα ανωτέρω, το Κοι.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε. Ρεθύμνου έχει ήδη θέσει τις βάσεις για τη στενή συνεργασία με το  Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), το Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ) και τον δήμο Ρεθύμνου, ενώ δρομολογούνται συνεργασίες και με άλλους δημόσιους και κοινωνικούς φορείς της περιοχής.

Ευελπιστούμε στην πρόληψη και τον περιορισμό των μακροχρόνιων συνεπειών των ψυχικών διαταραχών και των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των παραπεμπόμενων παιδιών και εφήβων

Για την αξιολόγηση παιδιών και εφήβων καθώς και για την συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική και θεραπευτική παρέμβαση, οι έχοντες τη νόμιμη επιμέλεια των ανηλίκων μπορούν να επικοινωνούν με τη δομή μας από τις 1-10-2019 στο τηλέφωνο 28313-41816 από τις 8.00 π.μ. έως τις 11.00 π.μ. τις καθημερινές. Θα τηρείται λίστα αναμονής με ευελιξία για τα επείγοντα περιστατικά.

Το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων στεγάζεται στην κτιριακή υποδομή του ΚΕΦΙΑΠ, οδός Παπανικολάου 23, Καλλιθέα.