ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Ενημέρωση από τη Δνση Δημ. Υγείας της Π.Ε.Ρ. για το Κοινωνικό Παντοπωλείο

Κοινωνικό Παντοπωλείο Η υφιστάμενη οικονομική συγκυρία έχει δημιουργήσει πολλές επιπτώσεις στην κοινωνία και τους συνανθρώπους μας, που δοκιμάζονται καθημερινά. Στις δύσκολες αυτές περιστάσεις καλούμαστε όλοι να συνδράμουμε συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο δημιουργήθηκε προσπαθώντας να επιτελέσει αυτό το ρόλο, ενισχύοντας με παροχή τροφίμων μακράς διάρκειας ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Έτσι, το 2011, με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, συστάθηκε το Κοινωνικό Παντοπωλείο και ξεκίνησε η προσπάθεια δημιουργίας ενός δικτύου συνεργασίας με φορείς, εταιρείες και συμπολίτες μας που επιθυμούν και είναι σε θέση να συμβάλλουν στην εκπλήρωση του σκοπού αυτού.

Το 2013 η δομή αυτή ενισχύθηκε με πέντε άτομα από το πρόγραμμα «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας», σε συνεργασία της ΑμΚΕ Ξένιος Ζευς, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και του Δήμου Ρεθύμνου, προκειμένου να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στον αυξανόμενο αριθμό των συνανθρώπων μας που χρειάζονται την αλληλεγγύη του κοινωνικού συνόλου.

Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι άτομα που θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, η ισχύς των οποίων αποδεικνύεται με την προσκόμιση αντίστοιχων δικαιολογητικών.

Στο Παντοπωλείο συλλέγονται και διανέμονται στους δικαιούχους τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη ατομικής υγιεινής. Η συχνότητα διανομής των τροφίμων εξαρτάται από τις χορηγίες που προκύπτουν, ενώ η προσφορά τους μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε (επιχειρηματίες, φορείς, συμπολίτες) και ανεξαρτήτως συχνότητας ή ποσότητας.

Επιδιώκουμε να διευρύνουμε το ήδη υπάρχον δίκτυο συνεργασίας για την ενίσχυση των συμπολιτών μας, να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τους Ρεθεμνιώτες για τη σημασία ενός τέτοιου εγχειρήματος. Η συμβολή όλων μας είναι σημαντική.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή στην οδό Ζαμπελίου 34 στο ισόγειο (Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης). Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2831343335, 2831343323, fax: 2831343337.