ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο: Αρχές Ιουνίου ανοίγει ο Αγιοβασιλιώτικος δρόμος

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνονται σχετικά με το έργο: «Αρμένοι – Παλέ» τα ακόλουθα:

Οι εργασίες καθημερινά εκτελούνται έως τις βραδινές ώρες με εντατικούς ρυθμούς.

Η ασφαλτόστρωση του τμήματος από διακλάδωση Αμπελάκι-Καρίνες (θέση Λίβαδος), έως την διακλάδωση Φωτεινού, θα αρχίσει τη Δευτέρα 25-5-2021 (στρώση κυκλοφορίας) και θα έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία (ασφαλτική προεπάλλειψη) στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας.

Η ασφαλτόστρωση του τμήματος θα ολοκληρωθεί το αργότερο στις 2-6-2021, όταν και θα δοθεί εξ ολοκλήρου σε κυκλοφορία.

Εάν υπάρχει η δυνατότητα μεγαλύτερης ημερήσιας προμήθειας υλικών θα ολοκληρωθεί νωρίτερα.

Η διέλευση οχημάτων από το εν λόγω τμήμα, όπου εκτελούνται εργασίες, προκάλεσε προβλήματα στα διερχόμενα οχήματα και καθυστέρηση στις εργασίες και συνεπώς παρακαλούμε τους οδηγούς να τηρούν τη σήμανση, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν οι ώρες κατά τις οποίες δεν εκτελούνται εργασίες.