ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Ενημέρωση δημοτών από Αντιδήμαρχο Οικονομικών Δήμου Ρεθύμνου για ληξιπρόθεσμες οφειλές και υποχρεώσεις προς τρίτους

ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ…

  1. Υποχρεώσεις προς τρίτους – Ληξιπρόθεσμες οφειλές – Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Ο Δήμος Ρεθύμνης σήμερα είναι ο «μεγαλύτερος εργοδότης» του νομού μας. Σε ετήσια βάση ενισχύει την τοπική οικονομία περίπου με 27.000.000 €, χωρίς πλέον να δημιουργεί καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή. Βέβαια η σημερινή εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Δήμου, η οποία διαφοροποιείται εντελώς από εκείνη των πρώτων χρόνων της οικονομικής κρίσης, οφείλεται στις στοχευμένες ενέργειες της δημοτικής αρχής.

Οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν από τις κυβερνήσεις για να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση και να εξορθολογιστεί η Ελληνική οικονομία, δεν άφησε ανεπηρέαστους ούτε τους Δήμους, που προσπαθούν να εξασφαλίσουν ένα αποδεκτό επίπεδο υπηρεσιών, παρόλη την μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων (μεγαλύτερη του 50%) αλλά και τη δυσκολία των ιδιωτών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Ο Δήμος Ρεθύμνης μέσα στα τελευταία 8 χρόνια της οικονομικής κρίσης, σε πείσμα των καιρών:

  • Ενίσχυσε την τοπική οικονομία με πάνω από 200.000.000 € (μισθοί, επενδύσεις, προμήθειες, γενικές δαπάνες κτλ)
  • Αναζήτησε άλλες χρηματοδοτικές πηγές, ώστε να μην επιβαρύνει τους Δημότες και το Δημοτικό προϋπολογισμό και πλήρωσε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ιδιώτες, ύψους 5.664.227 € και υποχρεώσεις που προέκυψαν από δικαστικές αποφάσεις ύψους 637.067 €. Σήμερα οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δήμου είναι 0 €. Με αυτό τον τρόπο τα χρήματα του Δημοτικού προϋπολογισμού επεστράφησαν στην κοινωνία με τη μορφή έργων και παροχών.
  • Παρά το ότι εισέπραξε από το κράτος ως επιχορήγηση για την πραγματοποίηση επενδύσεων -τη λεγόμενη ΣΑΤΑ- το ποσό των 8.732.393 €, διεκδίκησε και εξασφάλισε επιπλέον πόρουςαπό κρατικά και ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα και πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους 72.792.071 € στην πόλη και στους οικισμούς.
  • Με ιδιαίτερη ευαισθησία λόγω και της ανθρωπιστικής κρίσης, δεν έπαψε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας, δημιουργώντας κοινωνικές δομές και υλοποιώντας δράσεις προς όφελος των ευπαθών ομάδων, των γονέων, των ηλικιωμένων, διαθέτοντας στην κοινωνική πολιτική το ποσό των 14.295.168 €.

Τίποτα από τα παραπάνω δεν ήταν αυτονόητο ότι μπορούσε να συμβεί. Ήταν το αποτέλεσμα της οργανωμένης, συστηματικής και υπεύθυνης δουλειάς και της σωστής προετοιμασίας των στελεχών του Δήμου και της Δημοτικής Αρχής, έχοντας σταθερά απέναντι εύκολα λόγια και αφορισμούς για κάθε προσπάθεια.  Τίποτα δεν χαρίζεται, διεκδικείται και κερδίζεται.

Στέλιος Σπανουδάκης
Αντιδήμαρχος Οικονομικών
Δήμου Ρεθύμνης