ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Ενημέρωση για τη Δακοκτονία από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Ρεθύμνης

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ενημερώνει τους ελαιοπαραγωγούς ότι έχουν ολοκληρωθεί δυο δολωματικοί ψεκασμοί για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς.

Η φετινή χρονιά λόγω των καιρικών συνθηκών είναι πολύ ευνοϊκή για την ανάπτυξη του εντόμου.

Στο δίκτυο παγίδευσης της υπηρεσίας μας καταγράφονται υψηλοί δακοπληθυσμοί και σε πρώιμες περιοχές έχουν διαπιστωθεί προσβολές στον ελαιόκαρπο από τον δάκο.

Οι ελαιοπαραγωγοί του νομού οφείλουν να είναι σε επαγρύπνηση μεριμνώντας οι ίδιοι για την προστασία των ελαιοδένδρων εφόσον διαπιστώνουν αυξημένες προσβολές της παραγωγής τους από τον δάκο, πάντα σε συνεργασία με την υπηρεσία μας.

Τονίζουμε ότι σε ελαιόδενδρα των οποίων η παραγωγή ελαιολάδου χαρακτηρίζεται σαν ΠΟΠ απαγορεύεται η καταπολέμηση του δάκου με ψεκασμούς καλύψεως