ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Ενημέρωση για τις νέες φυτεύσεις οιναμπέλων από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Ρεθύμνου

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε η ΥΑ 586/35408 (ΦΕΚ Β’/ 613/26-02-2019) σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για τις νέες φυτεύσεις οιναμπέλων.

Οι σημαντικές αλλαγές στην νέα ΥΑ που αφορούν και τους παραγωγούς του ν. Ρεθύμνου εντοπίζονται στα ακόλουθα σημεία:

1) το ποσοστό του 1% για την κατανομή των αδειών φύτευσης υπολογίζεται πλέον στο επίπεδο των εκτάσεων τριών περιφερειών Α, Β, Γ και όχι ολόκληρης της χώρας. Η Κρήτη ανήκει στην Περιφέρεια Α.
2) η μοριοδότηση του 4ου κριτηρίου έχει αλλάξει πλέον προς όφελος των μικρότερων αμπελοκαλλιεργητών.

Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ, αίτηση – υπεύθυνη δήλωση από 27 Φεβρουαρίου μέχρι 27 Μαρτίου 2019.