Ενημέρωση για το Αλκοόλ σε μαθητές Γυμνασίου από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της ΠΕ Ρεθύμνου

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση της 7ης ΥΠΕ για την υλοποίηση του προγράμματος Αγωγής Υγείας με θέμα «Αλκοόλ και Νέοι» στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, πραγματοποίησε με στελέχη της και εγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό, ενημερωτικές συναντήσεις σε μαθητές της Β’ και Γ’ τάξης του 1ου Γυμνασίου Ρεθύμνου, μετά από αίτημα του σχολείου.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενεργοποίηση των μαθητών σε θέματα που σχετίζονται με τη χρήση και τις βλαβερές επιπτώσεις του αλκοόλ, μέσω δράσεων ενεργητικής μάθησης βιωματικού χαρακτήρα.