Η ΔΕΥΑ Ρεθύμνου ενημερώνει για διακοπή νερού στην περιοχή του Πρινέ και της Γωνιάς του Δήμου Ρεθύμνου.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ : ΠΡΙΝΕΣ Δ.Ε. Ν. ΦΩΚΑ, 18/05/2018 και ώρα 10:20
ΑΙΤΙΑ ΒΛΑΒΗΣ : ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ,
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΤΟΎΝ : ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΓΩΝΙΑ,
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ : 18/05/2018 και ώρα 15:00