ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

Ενημερωτική εκδήλωση για νέους 15-24 χρόνων με θέμα: «Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Ορεινή Κρήτη»

Η Περιφέρεια Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σελλίου διοργανώνουν την ενημερωτική εκδήλωση για νέους 15-24 χρόνων με θέμα: «Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Ορεινή Κρήτη» η οποία θα πραγματοποιηθεί  την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022 στις 20:00 στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Σελλίου.

Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιείται στο  πλαίσιο του έργου «MOVING» το οποίο εξειδικεύεται στην αξιοποίηση των ορεινών περιοχών μέσω της διασυνδεσιμότητας και της πράσινης ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο της συνάντησης θα δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν απόψεις και προβληματισμούς αναφορικά με το μέλλον της βιωσιμότητας στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές του Ρεθύμνου.

Γενικός στόχος του έργου «MOVING» είναι η οικοδόμηση ικανοτήτων και η από κοινού ανάπτυξη πολιτικών σε όλη την Ευρώπη για τον καθορισμό νέων ή αναβαθμισμένων Αλυσίδων Αξίας που συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των ορεινών περιοχών.

Πληροφορίες σχετικά με το έργο MOVING εντοπίζονται στους παρακάτω συνδέσμους: