ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗ

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Η επιχειρηματική αξία της βιωσιμότητας»

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης και ο Οργανισμός Bizrupt διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση για την ενσωμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης στην επιχειρηματικότητα, με την υποστήριξη του Η2B HUB του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Η ενημέρωση για την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στην επιχειρηματικότητα είναι υψίστης σημασίας.

Με τον αυξανόμενο επείγοντα χαρακτήρα των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προκλήσεων και την αυξανόμενη ζήτηση για υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές, οι επιχειρηματίες πρέπει να κατανοήσουν τη σημασία της βιωσιμότητας στη διαμόρφωση του μέλλοντος των επιχειρήσεων τους.

Η κατανόηση της βιωσιμότητας στο επιχειρείν, βοηθά τους επιχειρηματίες ώστε να:

  • αδράξουν τις ευκαιρίες εντοπίζοντας καινοτόμες λύσεις,
  • ελαχιστοποιούν τους κινδύνους,
  • ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες προσδοκίες των καταναλωτών και των ενδιαφερομένων μερών,
  • συμβάλλουν στη συλλογική προσπάθεια οικοδόμησης μιας πιο βιώσιμης και ανθεκτικής παγκόσμιας οικονομίας

και τελικά να δημιουργούν επιχειρήσεις που είναι οικονομικά επιτυχημένες, περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνες.

Στην εκδήλωση θα δοθούν απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα:
Πώς γίνεται η μετάβαση από την «αξία» στη «διαμοιραζόμενη αξία»;

  • Πώς ενσωματώνεται η βιωσιμότητα στα επιχειρηματικά μοντέλα;
  • Γιατί τα κριτήρια ESG είναι το νέο “business as usual”;
  • Ποιες είναι οι επιχειρηματικές ευκαιρίες της βιωσιμότητας;
  • Ποιος είναι ο οδικός χάρτης και τα επιχειρηματικά οφέλη της βιωσιμότητας;

Πρόγραμμα
18:00 – 18:15 Καλωσόρισμα – καφές / συντονισμός Βizrupt

18:15 – 18:30 Χαιρετισμός – Πανεπιστήμιο Κρήτης

18:30 – 18:40 Παρουσίαση ευρωπαϊκού προγράμματος – Επιμελητήριο Ηρακλείου

18:40 – 18:50 Sustainability-driven innovation – Bizrupt

18:50 – 19:30 Η ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στην επιχειρηματική στρατηγική

Δρ. Κωστής Μανασάκης, Οικονομολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης

19:30 – 20:00 Αναγεννητική εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων στις υπηρεσίες φιλοξενίας

Σωτήρης Μπαμπαγιούρης, Co-Founder & CEO, Local Food Experts / Chairman, Sustainable Food Destination Organisation

20:00 – 20:30 Case Studies

DoubleO Woodcrafts

Elith Naturals (tbc)

20:30 – 21:00 Ερωτήσεις / Συζήτηση

Κλείσε θέση δωρεάν https://buytickets.at/bizrupt/930479