ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Ενημερωτική συνάντηση στην ΠΕ Ρεθύμνου για τον εμβολιασμό απόρων και ανασφάλιστων παιδιών και εφήβων

Με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου, στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, παρουσία και της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κας Μαρίας Λιονή, ενημερωτική συνάντηση με θέμα το Πρόγραμμα εμβολιασμών απόρων και ανασφαλίστων παιδιών και εφήβων νομίμως και μη διαμενόντων στη χώρα μας καθώς και αυτών που δεν δύνανται να έχουν υγειονομική περίθαλψη.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η Αντιδήμαρχος Δήμο Αμαρίου κα Μπουρδελή Νίκη,ο εντε-ταλμένος σύμβουλος του Δήμου Ρεθύμνης, κ. Τσιομπίκας, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.Ρ., κα Καββάλου, στελέχη της Διεύθυν-σης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.Ρ, εκπρόσωποι των Δήμων, εκ-πρόσωποι του Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμ-νης, των κοινωνικών δομών («βοήθεια στο σπίτι»), του Εθελοντικού Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και οι ανταποκριτές του ΟΓΑ των Δήμων.

Στόχος της συνάντησης ήταν η διαμόρφωση του τρόπου και της μεθοδολογίας καταγραφής των πληθυσμιακών ομάδων, απόρων και ανασφαλίστων, με στόχο το δωρεάν εμβολιασμό τους.