ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Έως την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Δήμου Αγίου Βασιλείου

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους για την απόκτηση απολυτηρίου Γυμνασίου συντοπίτες μας, να κάνουν αίτηση εγγραφής έως την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021.

Πληροφορίες στα τηλ. 2832340203 – 2831035519 – 6932214503

Η δεύτερη ευκαιρία στην εκπαίδευση είναι αναγκαία συνθήκη για να υπάρχει δεύτερη ευκαιρία στην ζωή, στην αγορά εργασίας και ευρύτερα στην κοινωνία.

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) απευθύνεται σε πολίτες ηλικίας 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει το Γυμνάσιο, είναι δωρεάν με συνολική διάρκεια φοίτησης δύο εκπαιδευτικά έτη (18 μήνες). Τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στο κτήριο του Γυμνασίου Σπηλίου. Το πρόγραμμα σπουδών διαθέτει ευέλικτο περιεχόμενο μαθημάτων και είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εκπαιδευομένων, δεν έχει διαγωνίσματα και εξετάσεις αλλά αξιολογεί με βάση την παρουσία, το ενδιαφέρον και την ανταπόκριση στις δράσεις κάθε μαθήματος.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης παρέχεται τίτλος ισότιμος του απολυτηρίου του Γυμνασίου.

Με κύριο σκοπό του ΣΔΕ την συνολική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων και την πληρέστερη συμμετοχή τους στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι, καθώς και την αποτελεσματικότερη συμμετοχή τους στο χώρο της εργασίας, είναι προφανής η σημασία ενός τέτοιου θεσμού: επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία, επαγγελματική απασχόληση και, σε πολλές περιπτώσεις, κοινωνική επανένταξη, προσώπων που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο.

Από το Γραφείο Παιδείας του Δήμου Αγίου Βασιλείου