Επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση στον Σύλλογο Αιμοδοτών Νομού Ρεθύμνης «Δότες Ζωής»

Πρόσκληση των μελών του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Ρεθύμνης, «Δότες Ζωής», με έδρα το Ρέθυμνο, σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό του Συλλόγου μας το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί εκ νέου τα μέλη του Συλλόγου σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση καθώς δεν διαπιστώθηκε απαρτία κατά την Συνέλευση τις 8ης Δεκεμβρίου.

Η επαναληπτική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Συλλόγου μας επί της Γερακάρη 158, στο Ρέθυμνο, την Τετάρτη 18/12/2019 και ώρα 18.00.

Παρακαλούνται τα μέλη μας να παραστούν ώστε να συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις του Συλλόγου μας στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1)Απολογισμός Δράσεως 2018-2019
2) Μεταστέγαση των γραφείων του Συλλόγου
3) Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού του Συλλόγου μας