ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Επέκταση του προγράμματος Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης ζητούν οι θεσμικοί του Ρεθύμνου

Eπέκταση του προγράμματος Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης ζητούν οι θεσμικοί του Ρεθύμνου

Πραγματοποιήθηκε χτες στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, μετά από πρόσκληση της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, ενημερωτική συνάντηση με θέμα συζήτησης τη δυνατότητα χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης από το νέο ΕΣΠΑ, καθώς και την επέκταση του προγράμματος Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης, που υλοποιείται στο Ρέθυμνο από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού.

Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν οι Βουλευτές του Νομού κ.κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης και Ανδρέας Ξανθός, ο εκπρόσωπος του Δημάρχου Ρεθύμνης κ. Γρηγόρης Τσιομπίκας, η Υποδιοικήτρια 7ης ΥΠΕ, κα Άννα Τριχοπούλου, ο Διοικητής του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, κ. Νίκος Ξυπολιτάς, ο Διευθυντής Δ/νσης Ψυχικής Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Ι.Υ.Π, κ. Γιώργος Νικολαϊδης καθώς και η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.Ρ.

Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκε εκτενώς το θέμα της χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών στο Ρέθυμνο και τονίστηκε η ανάγκη της επέκτασης του Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης, που υλοποιείται στο Ρέθυμνο από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού. Για αυτό το θέμα όλοι οι συμμετέχοντες κατέληξαν στο να αποσταλεί σήμερα κοινή επιστολή των δύο Βουλευτών Ρεθύμνου, της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης και του Δημάρχου Ρεθύμνης, προς την Υφυπουργό Υγείας, κα Κατερίνα Παπακώστα, με την οποία να ζητείται η περαιτέρω χρηματοδότηση του προγράμματος, ώστε να επεκταθεί η διάρκειά του.

Αναλυτικά στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:

« Κυρία Υπουργέ

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης με τους τοπικούς φορείς για θέματα κοινωνικής πρόνοιας, είχαμε χτες στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, μετά από πρόσκλησή μας, μια πολύ γόνιμη συνάντηση αναφορικά με τη δυνατότητα χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης από το νέο ΕΣΠΑ, καθώς και την επέκταση του προγράμματος Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης, που υλοποιείται στο Ρέθυμνο από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι Βουλευτές του Νομού κ.κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης και Ανδρέας Ξανθός, ο εκπρόσωπος του Δημάρχου Ρεθύμνης κ. Γρηγόρης Τσιομπίκας, η Υποδιοικήτρια 7ης ΥΠΕ, κα Άννα Τριχοπούλου, ο Διοικητής του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, κ. Νίκος Ξυπολιτάς, ο Διευθυντής Δ/νσης Ψυχικής Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Ι.Υ.Π, κ. Γιώργος Νικολαϊδης καθώς και η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.Ρ.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε εκτενώς η ανάγκη χρηματοδότησης διαφόρων κοινωνικών δομών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης από το νέο ΕΣΠΑ και ειδικότερα αυτή του προγράμματος Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης, που υλοποιείται στο Ρέθυμνο από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης.

Μέσα από το εν λόγω πρόγραμμα παρέχονται υπηρεσίες για κάθε είδους προβλήματα ψυχικής υγείας, που μπορεί να έχουν τα παιδιά και οι έφηβοι ή θέματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι οικογένειες σε σχέση με τα παιδιά τους και δεδομένου ότι το δημόσιο σύστημα δεν έχει ακόμη κάποια συγκροτημένη μόνιμη δομή ψυχική υγείας για παιδιά και εφήβους, η συνέχιση της λειτουργίας του προγράμματος κρίνεται απαραίτητη και εξαιρετικά ωφέλιμη για την τοπική κοινωνία, που έχει εμπιστευτεί τη συγκεκριμένη δομή και τις υπηρεσίες που παρέχει σε γονείς, εφήβους, παιδιά και εκπαιδευτικούς.

Σημειώνεται ότι από τον Οκτώβριο του 2013 που λειτουργεί στα πλαίσια του προγράμματος η Μονάδα Παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους, έχουν παρασχεθεί μέχρι σήμερα κλινικές υπηρεσίες σε περισσότερα από 380 παιδιά/ εφήβους και τις οικογένειές τους, πραγματοποιώντας πάνω από 800 ώρες κλινικής συμβουλευτικής και ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης σε γονείς και 600 ώρες αντίστοιχης προσέγγισης σε παιδιά από εξειδικευμένο επιστημονική προσωπικό, ενώ σε 45 από τα παιδιά του εξετάστηκαν εφαρμόζονται ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις με παρακολούθηση σε συστηματική βάση.

Η διακοπή του Προγράμματος θα αποτελέσει ανεπανόρθωτο πλήγμα για την τοπική κοινωνία, που μετά από χρόνια είδε να λειτουργεί στον τόπο μας μια άρτια και μάχιμη κοινωνική δομή για παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους, η οποία έχει προσφέρει μέχρι σήμερα σημαντικό έργο. Δεδομένων των συνθηκών, ζητάμε να επεκταθεί η διάρκεια του Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης μέχρι και το 2015 (και μέχρι να λειτουργήσει η Μόνιμη Μονάδα Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου) με περαιτέρω χρηματοδότησή του από Εθνικά Προγράμματα καθώς και με αύξηση του προϋπολογισμού του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού.

Πιστεύουμε ότι το Υπουργείο και εσείς προσωπικά θα ανταποκριθείτε στο δίκαιο αυτό αίτημα της κοινωνίας του Ρεθύμνου».