ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Επιδοτούμενα σεμινάρια από τον Σύλλογο Ξενοδόχων Ρεθύμνου

ΞενοδοχοϋπάλληλοιΟ Σύλλογος Ξενοδόχων Νομού Ρεθύμνης, ως Εργοδοτικός Φορέας, προγραμματίζει την υλοποίηση επιδοτούμενων σεμιναρίων σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης για την Απασχόληση (EKKA AEE), στο πλαίσιο του προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΛΑΕΚ), που απευθύνονται σε εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν από 1 έως 25 άτομα.

Τα σεμινάρια θα υλοποιηθούν αρχές Νοεμβρίου 2015, θα είναι διάρκειας 32 ωρών και θα έχουν τα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:

-Επικοινωνία & Συμπεριφορά – Αντιμετώπιση παραπόνων πελατών ξενοδοχείων
-Προβολή ξενοδοχείων μέσω διαδικτύου (internet)
-Πρώτες Βοήθειες – Πρόληψη ατυχημάτων στον εργασιακό χώρο
-Ασφάλεια & Υγιεινή Τροφίμων
-Οροφοκομία
-Οινολογία – Ποιοτική εστίαση/ εξυπηρέτηση
-Εκμάθηση Γαλλικής Γλώσσας
-Εκμάθηση Ρώσικης Γλώσσας

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιχειρήσεις που ανήκουν στον Σύλλογο Ξενοδόχων Ν. Ρεθύμνης και οι οποίες έχουν καταβάλλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά (0,24%) για τα έτη 2014-2015 και απασχολούν 1-25 εργαζόμενους.

Στα προγράμματα κατάρτισης δίνεται η δυνατότητα, να συμμετέχουν και εργαζόμενοι (ανεξάρτητοι) προερχόμενοι από επιχειρήσεις που δεν ανήκουν στον Σύλλογο Ξενοδόχων, αρκεί να απασχολούν από 1 έως 25 άτομα:

-Των οποίων οι εργοδότες δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών ή
-Των οποίων οι εργοδότες δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης του κλάδου τους ή
-Το αντικείμενο απασχόλησης τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη υπό τον όρο ότι καταβάλλεται γι’ αυτούς η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%).

Η επιχείρηση δεν επιβαρύνεται με κανένα παραπάνω κόστος καθώς οι δαπάνες του προγράμματος καλύπτονται μέσω της εργοδοτικής εισφοράς που κατέβαλαν και αποταμιεύτηκε στο λογαριασμό του ΛΑΕΚ.

Σημειώνεται ότι στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί αποζημίωση ποσού 5,00€ ανά ώρα ήτοι σε ολοκληρωμένα προγράμματα το ποσό των 160€ και θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

-Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας για κάθε εργαζόμενο
-Νόμιμο παραστατικό αρμόδιας ΔΟΥ για τη διασταύρωση του ΑΦΜ του εργαζόμενου.
-Φωτοαντίγραφο εντύπου απογραφής άμεσα ασφαλισμένου από το ΙΚΑ
-Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ασφάλισης ΙΚΑ και εκτύπωση των θεωρήσεων των βιβλιαρίων ΙΚΑ για το έτος 2015 (από 1/3/2015-28/2/2016)
-Λύση σύμβασης εργασίας 2015 (η οποία προσκομίζεται αργότερα)
-Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου καταθέσεων της σελίδας όπου φαίνεται ο δικαιούχος και ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ)

Σε περίπτωση που επιθυμούν να λάβουν μέρος σε πρόγραμμα κατάρτισης ανεξάρτητοι εργαζόμενοι, πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση από το Εργατικό Κέντρο όπου θα αναγράφεται η ειδικότητα καθώς και η επιχείρηση στην οποία απασχολούνται.

Κάθε εργαζόμενος μπορεί να παρακολουθήσει ένα (1) σεμινάριο, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Επίσης, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μόνο ξενοδοχοϋπάλληλοι που δουλεύουν σε ξενοδοχείο – μέλος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ν. Ρεθύμνης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερώσουν το προσωπικό του ξενοδοχείου τους και να επικοινωνήσουν με το γραφείο του Συλλόγου προκειμένου να αποσταλούν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να συμπληρωθούν για τη συμμετοχή στα σεμινάρια.

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στο γραφείο του Συλλόγου Ξενοδόχων το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2015.

Πληροφορίες στον Σύλλογο ξενοδόχων: κα Κουταλά Μαριάννα στο τηλ. 28310 55873 ή στο 6979 176 333.