ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Επιμελητήριο Ρεθύμνης: Μεταφορικό ισοδύναμο επιχειρήσεων έτους 2021

Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης ενημερώνει τα μέλη του για την σχετική με το μεταφορικό ισοδύναμο έτους 2021 ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής:

«Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το Μεταφορικό Ισοδύναμο των Επιχειρήσεων για το έτος 2021 που ισχύει αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή γίνον αι πλέον δύο φορές τον χρόνο. Μια για το Α’ Εξάμηνο (δηλαδή για δαπάνες από 1/ 1/ 2021 έως 30/ 6/ 2021) και μια για το Β’ Εξάμηνο (δηλαδή για δαπάνες από 1/ 7/ 2021 έως 31/
12/2021).

Συνολικά καλύπτονται 5.544 ΚΑΔ για την Κρήτη και 7.270 για τα υπόλοιπα νησιά.

Ανταποκριθήκαμε στο αίτημα Αγροτικών Συλλόγων, ώστε οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) να είναι πλέον δικαιούχοι του Μεταφορικού Ισοδυνάμου των Επιχειρήσεων, χωρίς να είναι υποχρεωτική η εγγραφή τους και στο ΓΕΜΗ.

Επίσης, για πρώτη φορά περιλαμβάνεται ο ΚΑΔ που αφορά στη δραστηριότητα του “λιανικού εμπορίου άλλων ειδών παραγωγού πωλητή σε υπαίθριους πάγκους και αγορές” (ΚΑΔ 47891001) και καλύπτεται έτσι και άλλος ένας επαγγελματικός κλάδος των νησιών .Συνεχής είναι η προσπάθειά μας για τον εξορθολογισμό του Μεταφορικού Ισοδυνάμου των Επιχειρήσεων, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων της αγοράς των νησιών μας».

Σχετική ανάρτηση στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.facebook.com/christkalogirou
Περισσότερα για το Μεταφορικό Ισοδύναμο: https://metaforikoisodynamo.gr/