Επιμόρφωση εργοδοτών σε άσκηση καθηκόντων Τεχνικών Ασφαλείας σε επιχειρήσεις Γ’ κατηγορίας

O Εμπορικός Σύλλογος Ρεθύμνου σε συνεργασία με το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Κ.Α.ΕΛ.Ε) της ΕΣΕΕ και το Επιμελητήριο Ρεθύμνης, προτίθεται να υλοποιήσει σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών σε θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Γ’ κατηγορίας για το έτος 2019.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας. Στις επιχειρήσεις Γ κατηγορίας μπορούν οι ίδιοι εργοδότες να ασκούν τις υπηρεσίες του Τεχνικού Ασφαλείας εφόσον επιμορφωθούν  με σεμινάριο διάρκειας  10 ωρών.

Στις επιχειρήσεις Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας ανήκουν όλες οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όπως Ξενοδοχεία, Βιβλιοπωλεία, Εστιατόρια, Καφετέριες, Κομμωτήρια, Κρεοπωλεία, εμπορικά καταστήματα κλπ.  

  Το κόστος συμμετοχής έχει ως εξής:

Για τις επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας:

  • 50€ για τα μέλη και 70€ για μη μέλη

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα χορηγείται αναγνωρισμένο πιστοποιητικό κατάρτισης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου : Εμμ.Πορτάλιου 23, 2Ος Όροφος,  στο e-mail: esreth@yahoo.gr και στο τηλ: 2831055642 κα Νεονάκη Στέλλα.