Επιστημονική ημερίδα για τα 150 χρόνια από την ανατίναξη του Αρκαδίου

αρκάδι

Επιστημονική Ημερίδα για το Αρκάδι θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο από το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Ρεθύμνης, το Σχολικό Μουσείο του Δήμου Ρεθύμνης και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους Ν. Ρεθύμνης, με τη συνδιοργάνωση του Δήμου Ρεθύμνης.

Το θέμα της θα είναι «Μαρτυρίες για τη μονή Αρκαδίου». Την Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζουν η Φαλή Βογιατζάκη, Πρόεδρος του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Ρεθύμνης, ο Χάρης Στρατιδάκης, Επιμελητής του Σχολικού Μουσείου, η Ασπασία Παπαδάκη, δρ Ιστορίας, ο Γιάννης Παπιομύτογλου, τ. Διευθυντής της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνης και ο Μιχάλης Τζεκάκης, τ. Διευθυντής της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Στην ημερίδα, η οποία θα είναι ανοιχτή για το κοινό, μπορούν να πάρουν μέρος με εισηγήσεις τους όσοι ερευνητές έχουν να παρουσιάσουν πρωτότυπο σχετικό θέμα, μετά από υποβολή περίληψης και έγκριση από την Οργανωτική Επιτροπή.

Οι περιλήψεις, έκτασης μέχρι 300 λέξεων, θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση strharis@yahoo.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές μπορούν επίσης να κάνουν σύντομες παρεμβάσεις, εφόσον το θέμα τους είναι σχετικό και έχει εγκριθεί από το προεδρείο της Ημερίδας.

Οι οργανωτές, οι οποίοι έχουν μέχρι στιγμής συγκεντρώσει πέντε εισηγήσεις, προτίθενται να ζητήσουν την ένταξη της Ημερίδας στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων για την 150ετηρίδα της ανατίναξης της μονής Αρκαδίου.